Památky, státnici, rody, klíčová slova

Nalezeno záznamů: 174  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000941 299z^"
 1. 1.

  Název Batňovice (Česko)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
 2. 2.

  Název Bechyně (Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Kolář Martin. Hrady, tvrze a panská sídla v kraji Táborském. In: Sborník historických prací prof. Martina Koláře o dějinách Tábora. 1924 (uspořádal prof. Dr. Jan Kolář), s. 257-270
  MF Dnes, příloha Toulava; čtvrtek 23. 5. 2019, s. 4, 6, 11
  Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999
  Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. dodatky. Praha, 2002.
  Chleborad, Arnošt. Popis soudního okresu bechyňského. Bechyně, 1928., s. 161-177
  Krajíc, Rudolf. Bechyně. Praha, 1987.
  Krajíc, Rudolf. Bechyně, historické město nad Lužnicí. Bechyně, 2000.
  Menclová, Dobroslava; Štech, Václav Vilém. Bechyně : Státní zámek a město. Praha, 1953.
  Podlaha, Antonín; Šittler, Eduard. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Milevském. Praha, 1898., s. 32-52
  Rypáček, F. Úryvky z dějin hradu a města Bechyně v Čechách. Bechyně, 1889.
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 7. díl. Písecko. Praha, 1890., s. 1-35
  Stejskal, Aleš; Pouzar, Ladislav. Renesanční Bechyně. Bechyně, 1998.
  Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Praha : Libri, 1999., s. 162-163
  Průvodce Českou republikou, s. 50
  Průvodce Českou republikou II., s. 49
  Přehled restaurátorských prací za rok 1972, s. 57
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 62
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 75
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 40
  Přehled restaurátorských prací za rok 1981, s. 54
  Výzkumy v Čechách 1975, s. 10
 3. 3.

  Název Benátky nad Jizerou (Česko)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Přehled restaurátorských prací za rok 1972, s. 44
 4. 4.

  Název Benešov nad Ploučnicí (Česko)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Severočeský kraj, Hrady a zámky
  Přehled restaurátorských prací za rok 1972, s. 71
 5. 5.

  Název Bítov (Znojmo, Česko : hrad)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Bartůšek A.; Bítov, státní hrad a okolí; 1957
  Eliáš J. O., Řeholka I., Paukert J.; Státní hrad Bítov; 1979
  týdeník Blesk pro ženy; roč. 2, č. 23, 6. června 2005, s. 33
  Bartůšek A.; K opravě a polychromii Madony z Bítova. In: Zprávy památkové péče č. 17; 1957, s. 208
  Sobotka J., Sejbal. J.; Palliardiho hradisko, výšinné sídliště z mladší doby hradištní datované mincemi. In: Časopis Moravského muzea v Brně; 1959, s. 79-98
  Menclová D.; Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu. In: Umění 9; 1961, s. 454-455, 461-462
  Novotný B.; Moravské úděly a jejich raně feudální centra v 11.-13. st. In: Archeologické rozhledy; 1975, s. 524-525
  Eliáš J. O.; Fridrich a Hynek Jankovští na hradě Bítově po Bílé hoře. In: Časopis Matice moravské; 1988, s. 99-116
  Plaček Miroslav; Hrady středního Podyjí. In: Archaeologie historica 17; 1992, s. 189-204
  neznámý autor; Archeologické výzkumy na hradě Bítov. In: Archaeologie historica 18; 1993, s. 199-209
  neznámý autor; Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku. In: Archaeologie historica 19; 1994, s. 121-151
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 135
  Přehled restaurátorských prací za r. 1972, s. 88
  Přehled restaurátorských prací za rok 1983, s. 2
  Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě, s. 344, 346, 347-350
  Hrady jihovýchodní Moravy
  Města, hrady a zámky
  Castellologica bohemica 3, s. 358, 376, 377
  Oliva A.; Bítov na Moravě. In: Časopis turistů 58; 1946, s. 36-37
  Zobal K.; Vranovská přehrada a zájmy turistů. In: Časopis turistů 44; 1932, s. 37, 41, 45, 49, 52-54
  Zobal K.; Podyjí. In: Časopis turistů 45; 1933, s. 33-39, 41, 43
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Nad hrady a zámky
  Hrady a zámky jižní Moravy
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Letem českým světem II.
  Státní hrady a zámky
  Kamenná minulost
  Hrady a zámky ČSR
  Hrady a zámky
  Znojmo
  Česká architektura v době posledních Přemyslovců
  Lednice - Valtice
  Státní hrady a zámky I.
  Státní zámek Vranov nad Dyjí
  Čtení o hradech
  Česká kronika I./II.
  Bítov
  Český Šternberk, hrad a zámek
  K interpretaci výsledků archeologického výzkumu jižního nároží hradi Lichnice, s. 72
  Cesta po českých hradech a zámcích
  s. 6
 6. 6.

  Název Blšany (Česko)
 7. 7.

  Název Blücherův palác (Opava, Česko : palác)
  Prameny Přehled restaurátorských prací za r. 1972, s. 97
  Zámek Raduň
 8. 8.

  Název Bráník (Česko : tvrz)
  Prameny Přehled restaurátorských prací za r. 1972, s. 37
 9. 9.

  Název Brno-střed (Česko)
  Prameny Přehled restaurátorských prací za rok 1972, s. 88
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 104-105
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 84-85
  Přehled restaurátorských prací za rok 1981, s. 97
  Přehled restaurátorských prací za rok 1983, s. 4-7
  Státní ústav památkové péče: Výroční zpráva 2000, s. 43
  Brněnské nádraží, jeho historické hodnoty a Damoklův meč přesunu železničního uzlu, s. 211-215
  30. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, hrdá bilance i vážné stíny, s. 245
  Ke koncepci restaurování Pilgramova portálu, k otázce autenticity a k metodě obětované vrstvy, s. 314-319, přední přebal
  Několik poznámek k natírání povrchů uměleckých a uměleckořemeslných kamenosochařských děl při jejich opravách, s. 13-18
  Živá historie 4, s. 76
  MF Dnes; čtvrtek 24. 11. 2022, s. 2
 10. 10.

  Název Bruntál (Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník SME, 3. 6. 2005, Príloha Hrady a zámky, s. 24
  Průvodce Českou republikou, s. 182
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1972, s. 94
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 92
  Přehled restaurátorských prací za r. 1981, s. 106
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 99
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 6
  Přehled restaurátorských prací za rok 1989, s. 5
  Státní hrady a zámky I.
  Hrady a zámky
  Ochránce kulturních památek
  Morava, umělecké památky
  Severní Morava
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Státní hrady a zámky IV.
  Zámek Bruntál
  Muzea severomoravského kraje
  Zámky severomoravského kraje
  Hrady a zámky severomoravského kraje
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Cesta po českých hradech a zámcích

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.