Nalezeno záznamů: 4  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000893 250q^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

  1. PopisJedná se o výtvory lidských rukou nebo přírodniny užité člověkem, které pocházejí z doby pravěké a raně historické, jakož i z doby pozdější a byly získány výkopy nebo nálezy. Zjednodušeně, za archeologické památky movité lze považovat předměty, které jsou dokladem nebo pozůstatkem života člověka a zachovaly se zpravidla pod zemí, výjimkou i předměty nalezené ve stavbách, zazděné apod.
  2. PopisSpecializovaný ústřední kontrolní orgán v oboru státní památkové péče zřízený Ministerstvem kultury.
  3. PopisÚzemí, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů.
  4. PopisÚzemí sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek. Historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty.