Nalezeno záznamů: 107  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000828 299z^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

 1. 1.

  Název Blatná (Česko: zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Ležák, Milan. Baronka z Blatné. In Glanc. Č. 19 (2009), s. 84-88.
  Durdík Tomáš. K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné. In: Archaeologia historica 10. 1985, s. 283-295
  Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999., s. 67-68
  Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů-dodatky. Praha, 2002., s. 12
  Hille Jan P.. Paměti města Blatné. In: Město Blatná. Obraz prehistorický, historický, kulturní, sociální a národohospodářský. 1926, s. 13-100
  Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Vodní hrad v Blatné od svých počátků do součastnosti. In: Sborník k 400. výročí Blatné. 2001, s. 9-42
  Menclová, Dobroslava. Blatná : Státní hrad, město a památky v okolí. Praha, 1953.
  Olejník Jan. Blatná v letech 1235-1601. In: Sborník k 750. výročí Blatné. 1985, s. 31-50
  Petrán Karel. Gotická nástěnná malba na zámku Blatná. In: Sborník k 750. výročí Blatné. 1985, s. 51-58
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Prácheňsko. Praha, 1897., s. 175-186
  Siblík, Josef. Blatensko a Březnicko : Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných. Blatná, 1915., s. 226-231
  Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Praha : Libri, 1999., s. 172-174
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 45
  Zlatý erb, s. 3
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 42-43
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 63
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 2
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
 2. 2.

  Název Bruntál (Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník SME, 3. 6. 2005, Príloha Hrady a zámky, s. 24
  Průvodce Českou republikou, s. 182
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1972, s. 94
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 92
  Přehled restaurátorských prací za r. 1981, s. 106
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 99
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 6
  Státní hrady a zámky I.
  Hrady a zámky
  Ochránce kulturních památek
  Morava, umělecké památky
  Severní Morava
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Státní hrady a zámky IV.
  Zámek Bruntál
  Muzea severomoravského kraje
  Zámky severomoravského kraje
  Hrady a zámky severomoravského kraje
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Cesta po českých hradech a zámcích
 3. 3.

  Název Březnice (Příbram, Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  měsíčník, Březnické noviny, roč. III., 5/2005, s. 10
  Durdík Tomáš. Encyklopedie českých hradů. 1999, s. 87-88
  Kopeček Josef. Březnice. Zámek, město a okolí. 1986
  Kubů Naďa. Zámek Březnice. 1996
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 11. díl. 1897, s. 219-226
  Siblík Josef. Blatensko a Březnicko. 1915, s. 274-282
  Vlček Pavel. Encyklopedie českých zámků. 1999, s. 179-181
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 47-48
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 55
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 7
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 33
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Hrady, zámky a kulturní památky středních Čech
 4. 4.

  Název Budyně nad Ohří (Česko : hrad)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  týdeník Blesk pro ženy, roč. 2, č. 28. 11. července 2005, s. 28
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 58
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 7
  Severočeský kraj, Hrady a zámky
  Kulturní památky severních Čech
 5. 5.

  Název Buchlov (Česko : hrad)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Vrla Radim, Kyncl Tomáš, Novotný Jiří; Dům s Tanečním sálem na Buchlově. In: Průzkumy památek 2/2006, s. 112-124
  Hrad Lukov. In.: Archaeologia historica 17; 1992
  Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku. In: Archaeologia historica 19; 1994
  deník SME, 3. 6. 2005, Príloha Hrady a zámky, s. 23
  Katka; 27/2011; s. 40
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 155
  Přehled restaurátorských prací za r. 1981, s. 98
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 91
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 120
  Státní hrad Buchlov a státní zámek Buchlovice
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Pověsti o hradech
  Toulky po hradech a zámcích Československa
  Letem českým světem I.
  Nad hrady a zámky
  Města, hrady a zámky
  Státní hrady a zámky I.
  Hrady a zámky jižní Moravy
  Kamenná minulost
  Hrady a zámky
  Ochránce kulturních památek
  Naše vlast v obrazech
  Hrady a zámky v Čechách a na Moravě
  Památky Čech a Moravy
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Knihovny státních hradů a zámků
  Buchlovice
  Hrady a zámky v Československu
  Vacík K.; Do kraje slováckých Chřibů. In: Časopis turistů 32; 1920, s. 86-90
  Časopis turistů (anotovaná bibliografie) 2. část, s. 372
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Poklady minulosti
  Česká architektura v době posledních Přemyslovců
  Hrady jihovýchodní Moravy
  Cesta po českých hradech a zámcích
 6. 6.

  Název Buchlovice (Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník Šíp; 19. dubna 2007; s. 8
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 151
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 132
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 7
  Český šlechtic, František Schwarzenberg
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 85
  Letem českým světem II.
  Státní hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Naše vlast v obrazech
  Města, hrady a zámky
  Hrady a zámky ČSR
  Morava, umělecké památky
  Památky Čech a Moravy
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Nad hrady a zámky
  Státní hrady a zámky IV.
  Státní hrady a zámky I.
  Buchlovice
  Hrady a zámky jižní Moravy
  Buchlovice
  Státní hrad Buchlov a státní zámek Buchlovice
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
 7. 7.

  Název Clam-Gallasovský palác (Praha 1, Česko)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník 24 hodin; Pondělí 21. ledna 2008; 14/4, s. 14
  Baťková, Růžena; Vojenské motivy v pražské architektuře. In: Staletá Praha; 1987, s. 211
  Ječný, Hubert; Středověké paláce v Praze. In: Staletá Praha; 1971, s. 68
  Poche, Emanuel; Pražské památky Braunova umění. In: Staletá Praha; 1986, s. 181-199
  Stehlíková, Dana - Tryml, Michal; Výzkum staroměstské osady Na louži. In: Staletá Praha; 1986, s. 85-98
  neznámý autor; Foto In: Architektonický obzor; 1902, s. 35
  Zeyer, Johann; Foto. In: Architektonische Motive in Barock und Rococo; 1907, s. 92
  Čarek, Jiří; Z dějin staroměstských domů. (Clam-Gallasovský palác a jeho předchůdci, Předchůdci Klementina - čp. 83, 84, 85, 147, 150, 151, 153, 158, 190, 230, 231, 232 a 233. In: Pražský sborník historický; 1979, s. 5-66, obr. příl.
  Hlavsa, Václav; Pražská barokní veduta. Tvář a život města Prahy 1650-1750. In: Pražský sborník historický; 1975, s. 19-77, obr. příl.
  Bartůněk, Arnold - Justa, Petr - Středa, Jiří; Restaurování hlavního portálu Clam-Gallasova paláce v Praze. In: Zprávy památkové péče č. 7; 1998, s. 212-218
  Hlubinka, Rudolf; Románské domy na Starém Městě pražském. In: Zprávy památkové péče č. 2-3; 1947, s. 38
  Janiš, Martin; Osvobozená torsa. Restaurování kamenosochařského portálu Clan-Gallasova paláce v Praze. In: Zprávy památkové péče č. 3; 1999, s. 101-102
  Suchomel, Miloš; K interpretacím někdejší podoby uměleckých památek. In: Zprávy památkové péče č. 3; 1992, s. 17, 18
  Suchomel, Miloš; Několik poznámek k restaurování vstupního portálu Clam-Gallasova paláce v Praze. In Zprávy památkové péče č. 9; 1998, s. 257-260
  Suchomel, Miloš; Funkce odlitků při pořizování sochařských doplňků. In: Památky a příroda č. 9; 1977, s. 535-545
  Suchomel, Miloš; Problematika obnovy sochařské výzdoby Clam-Gallasova paláce. In: Památky a příroda č. 8; 1980, s. 457-469
  Suchomel, Miloš; Sochařské transfery z hlediska památkové péče. In: Památky a příroda č. 1; 1984, s. 13
  Suchomel, Miloš; Praktické využití památkové dokumentace při modelaci sochařských rekonstrukčních doplňků. In: Památky a příroda č. 5; 1986, s. 270-276
  Suchomel, Miloš; Záchrana kamenných soch. Restaurování. In: Zlatý řez č. 3; 1993, s. 30-32
  Šperling, Ivan; Restaurovaná freska Carla Carloneho na hlavním schodišti Clam-Gallasova paláce v Praze. In: Památky a příroda č. 2; 1986, s. 79-84
  Mayer, Josef; Pražská architektura a kovový detail. In: Ochrana památek č. 2; 1958, s. 38, obr. 33
  Tryml, Michal; Perspektivy výzkumu Clam-Gallasova paláce. In: Zpravodaj dobrovolných aktivů SPPOP č. 21; 1983, s. 4-7
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 23
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 80
  Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy
  Umělecké poklady Čech I.
  Frýdlant
  Palác Clam-Gallasovský
 8. 8.

  Název Častolovice (Česko : zámek)
  Prameny Balbín Bohuslav. Krásy a bohatství České země. 1986, s. 160, 171, 199, 201-216
  Jizba Jiří. Místopis a veřejná správa Kostelecka a Rychnovska. 1937, s. 133-135
  kolektiv autorů. Ottův slovník naučný, díl V.. 1892, s. 882-884
  Lašek G. J.. Hejtmanství rychnovské, díl I.. 1884, s. 152-207
  Lašek G. J.; Půtové z Častolovic. In: Posel z Podhoří, týdeník, XXIII/27; 1908
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 2. díl. 1883, s. 164-171
  Sedláček August. Místopisný slovník historický Království českého. 1908, s. 105
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 91-92
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 113
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 7-8
  Zlatý erb, s. 3
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 33, 70-71
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Romantické zámecké interiéry
  Přehled restaurátorských prací za rok 1981, s. 80-83
  Přehled restaurátorských prací za rok 1982, s. 77-78
  Přehled restaurátorských prací za rok 1972, s. 81
  Častolovice
  Čechy, umělecké památky
  Státní hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Města, hrady a zámky
  Hrady a zámky v Čechách a na Moravě
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Opočno
  Po troskách české slávy II.
  Opočno
  Hrady a zámky východních Čech
  Nad hrady a zámky
  Barokní zátiší
  Hrady a zámky v Čechách
  Hrady a zámky východních Čech
  Hrady a zámky východních Čech
  Český šlechtic, František Schwarzenberg
  Hrady, zámky a chráněné krajinné oblasti
  MF Dnes; čtvrtek 12. 7. 2018, s. 14
  Státní zámek Častolovice
  Státní zámek Častolovice
  Častolovice
  Častolovice
  Státní zámek Častolovice
 9. 9.

  Název Červená Lhota (Jindřichův Hradec, Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  týdeník Vlasta. 8. 12. 2004, ročník 58, č. 50, s. 22
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 1. díl. 1998, s. 85-86
  Pavel Jakub, Klik Josef. Červená Lhota. Státní zámek a památky v okolí. 1959
  Červená Lhota
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 4. díl. 1885, s. 264-270
  Soukup Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Pelhřimovském. 1903, s. 94-103
  Vlček Pavel. Encyklopedie českých zámků. 1999, s. 198-199
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za rok 1972, s. 58
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 63-64
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 50
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 8
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Po troskách české slávy I.
  Umělecké památky Čech
  Ochránce kulturních památek
  Hrady a zámky jihočeského kraje
  Letem českým světem I.
  Státní hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky jižních Čech
  Obrazárny státních zámků
  Města, hrady a zámky
  Jižní Čechy
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky v Čechách a na Moravě
  Hrady a zámky
  Československé hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky jižních Čech
  Jihočeským krajem
  Jihočeská klenotnice
  Nad hrady a zámky
  Státní hrady a zámky I.
  Hrady a zámky jihočeského kraje
  Státní zámek Červená Lhota
  Jindřichův Hradec
  Památkové objekty jižních Čech
  Hrady a zámky v Čechách
  Zámek Červená Lhota
  Jihem Čech
  Hrady a zámky jižních Čech
 10. 10.

  Název Česká Lípa (Česko)
  Prameny Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 79
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 9