Nalezeno záznamů: 4  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000615 250q^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

  1. PopisDopravní stavba sloužící ke spojení dvou míst oddělených překážkou jako např. vodní tok, údolí či jiné komunikace (bez úrovňového křižování). Slouží k dopravě pěší, silniční, železniční, průplavní, potrubní či k převedení kabelů a produktovodů.
  2. PopisZnamení ve vosku, kovu, laku apod. zhotovené pečetidlem. Podstatou pečetě je znak či obraz v pečetním poli, symbolizující fyzickou nebo právnickou osobu jeho držitele. Užití pečeti vyjadřuje slavnostní prohlášení a potvrzení právního aktu pečetí opatřeného. Pečeti v Evropě užívané od 7. st., byly k listině přitištěny nebo přivěšovány. Ryté obrazy pečetí byly často výtvarně hodnotné.
  3. Jinaktypář
    PopisNástroj z kovu, slonoviny a jiných materiálů. Sloužil k otiskování negativního reliéfu do pečetního materiálu a tím k označení majitele.
  4. PopisOsoba urozená tvořící základ mocenské vrstvy společenského uspořádání středověkého státu, mající právní výsady ale i omezení (např. zákaz sňatků s nesvobodnými) spojené se šlechtickým titulem a zpravidla i znakem (erbem) rodu, "předurčená" k řízení společnosti.