Památky, státnici, rody, klíčová slova

Nalezeno záznamů: 5  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000610 250h^"
  1. Jinakbiedermeyer, měšťanský empír, sloh doby předbřeznové, předbřeznové umění
    PopisSloh (1830-1850), omezující se na bytovou kulturu, nábytek, umělecký průmysl a odívání, se oprošťuje od ornamentiky, zjednodušuje empírový nábytek a nejednou sahá i k masivnějším formám.
  2. Jinakožívání slohu, revival
    PopisVe výtvarném umění různých období užší nebo širší slohové hnutí, jež se vědomě obrací k tvarům, architektonickým článkům, ornamentice, typům, ikonografickým prvkům apod. starších, vývojově uzavřených slohových epoch a v nových dějinných a uměleckých (slohových) souvislostech je více či méně tvůrčím způsobem napodobuje nebo se jimi inspiruje. Historismus jako projev aktivního vztahu k minulosti bývá zpravidla motivován ideologicky, sociálněpsychologicky i esteticky. Historizující nápodoba minulosti bývá spjata s postojem umělce i s tendencemi stavebníků a může mít i praktické cíle (např. přestavby nebo dostavby chrámů). Jestliže výtvarný historismus má protějšek v dobové literatuře a v širším vkusu (např. preromantické hnutí a gotizující stavby i umělé zříceniny v 18. st.), je součástí celého kulturního hnutí. Od konce středověku do nedávné doby záměrné návraty těžily téměř ze všech údobí a slohů starého umění.
  3. PopisZvlášť upravený výsek přírody chráněný výsadami a příkazy, který od novověku obklopuje zámky a paláce. Soukromý nebo veřejný, na venkově nebo ve městě, neohrazený nebo ohrazený živým nebo skrytým či jiným plotem nebo zdí. Střídání slohů i změny dobového názoru vedou také k obměnám podoby parku.
  4. PopisSměr při obnově architektonických památek v 2. pol. 19. st., usilující o dosažení slohové čistoty i za cenu odstranění často hodnotných částí jiného slohu (např. z gotické stavby renesanční štíty, barokní helmice věže apod.) a nahrazení jich tvary původního slohu, i když často vymyšlenými a vzorníkově suchými, ochuzujícími památku o její bezprostřední účin uměleckého díla, do jehož podoby se vepsal postupný stavební vývoj.
  5. PopisPozemek zabraný tvrzí nebo - nejčastěji - místo, kde tvrz stávala, patrné v terénu podle zachovaných příkopů, valů apod.


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.