Nalezeno záznamů: 162  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0000136 299z^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

 1. 1.

  Název Bečov nad Teplou (Česko : hrad a zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  kolektiv autorů; Letem českým světem II.; 1898
  kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985
  J. Hilmera; Hrady a zámky; 1963
  J. Hilmera; Státní hrady a zámky; 1956
  V. Heckel; Hrady a zámky v Čechách; 1980
  Šamánková E.; Loket; 1963
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Průvodce Českou republikou II.; 2004, s. 5, 57
  Státní ústav památkové péče: Výroční zpráva 2000, s. 40
 2. 2.

  Název Benešov nad Ploučnicí (Česko : dolní zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník MF DNES, 17. února 2006, příloha D4
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 14. díl. Litoměřicko a Žatecko. Praha, 1923., s. 257
  Šimák, Josef. České dějiny. I/5. Praha, 1938.
  Anděl, Rudolf. Husitství v severních Čechách. Liberec, 1961.
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 95
  Hrady a zámky severočeského kraje
  Živý odkaz minulosti
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  České středohoří
  Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 57
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 66
  Benešov nad Ploučnicí
  Severočeský kraj, Hrady a zámky
  Kulturní památky severních Čech
 3. 3.

  Název Benešov nad Ploučnicí (Česko : horní zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 14. díl. Litoměřicko a Žatecko. Praha, 1923., s. 257
  Šimák, Josef. České dějiny. I/5. Praha, 1938.
  Anděl, Rudolf. Husitství v severních Čechách. Liberec, 1961.
  Gabriel, František. Dodatek ke stavebně historickému průzkumu Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí. In Průzkumy památek. Roč. 2, č. 1 (1995), s. 84-85.
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1979, s. 95
  Hrady a zámky severočeského kraje
  Živý odkaz minulosti
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Kulturní památky severních Čech
  České středohoří
  Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Benešov nad Ploučnicí
  Severočeský kraj, Hrady a zámky
 4. 4.

  Název Bezděz (Česko : hrad)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 75
  Severočeský kraj, Hrady a zámky
  Kulturní památky severních Čech
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Cesta po českých hradech a zámcích
  Státní ústav památkové péče: Výroční zpráva 2000, s. 40
 5. 5.

  Název Bítov (Znojmo, Česko : hrad)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Bartůšek A.; Bítov, státní hrad a okolí; 1957
  Eliáš J. O., Řeholka I., Paukert J.; Státní hrad Bítov; 1979
  týdeník Blesk pro ženy; roč. 2, č. 23, 6. června 2005, s. 33
  Bartůšek A.; K opravě a polychromii Madony z Bítova. In: Zprávy památkové péče č. 17; 1957, s. 208
  Sobotka J., Sejbal. J.; Palliardiho hradisko, výšinné sídliště z mladší doby hradištní datované mincemi. In: Časopis Moravského muzea v Brně; 1959, s. 79-98
  Menclová D.; Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu. In: Umění 9; 1961, s. 454-455, 461-462
  Novotný B.; Moravské úděly a jejich raně feudální centra v 11.-13. st. In: Archeologické rozhledy; 1975, s. 524-525
  Eliáš J. O.; Fridrich a Hynek Jankovští na hradě Bítově po Bílé hoře. In: Časopis Matice moravské; 1988, s. 99-116
  Plaček Miroslav; Hrady středního Podyjí. In: Archaeologie historica 17; 1992, s. 189-204
  neznámý autor; Archeologické výzkumy na hradě Bítov. In: Archaeologie historica 18; 1993, s. 199-209
  neznámý autor; Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku. In: Archaeologie historica 19; 1994, s. 121-151
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 135
  Přehled restaurátorských prací za r. 1972, s. 88
  Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě, s. 344, 346, 347-350
  Hrady jihovýchodní Moravy
  Města, hrady a zámky
  Castellologica bohemica 3, s. 358, 376, 377
  Oliva A.; Bítov na Moravě. In: Časopis turistů 58; 1946, s. 36-37
  Zobal K.; Vranovská přehrada a zájmy turistů. In: Časopis turistů 44; 1932, s. 37, 41, 45, 49, 52-54
  Zobal K.; Podyjí. In: Časopis turistů 45; 1933, s. 33-39, 41, 43
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Nad hrady a zámky
  Hrady a zámky jižní Moravy
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Letem českým světem II.
  Státní hrady a zámky
  Kamenná minulost
  Hrady a zámky ČSR
  Hrady a zámky
  Znojmo
  Česká architektura v době posledních Přemyslovců
  Lednice - Valtice
  Státní hrady a zámky I.
  Státní zámek Vranov nad Dyjí
  Čtení o hradech
  Česká kronika I./II.
  Bítov
  Český Šternberk, hrad a zámek
  K interpretaci výsledků archeologického výzkumu jižního nároží hradi Lichnice, s. 72
  Cesta po českých hradech a zámcích
 6. 6.

  Název Blatná (Česko: zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Ležák, Milan. Baronka z Blatné. In Glanc. Č. 19 (2009), s. 84-88.
  Durdík Tomáš. K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné. In: Archaeologia historica 10. 1985, s. 283-295
  Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999., s. 67-68
  Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů-dodatky. Praha, 2002., s. 12
  Hille Jan P.. Paměti města Blatné. In: Město Blatná. Obraz prehistorický, historický, kulturní, sociální a národohospodářský. 1926, s. 13-100
  Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Vodní hrad v Blatné od svých počátků do součastnosti. In: Sborník k 400. výročí Blatné. 2001, s. 9-42
  Menclová, Dobroslava. Blatná : Státní hrad, město a památky v okolí. Praha, 1953.
  Olejník Jan. Blatná v letech 1235-1601. In: Sborník k 750. výročí Blatné. 1985, s. 31-50
  Petrán Karel. Gotická nástěnná malba na zámku Blatná. In: Sborník k 750. výročí Blatné. 1985, s. 51-58
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Prácheňsko. Praha, 1897., s. 175-186
  Siblík, Josef. Blatensko a Březnicko : Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných. Blatná, 1915., s. 226-231
  Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Praha : Libri, 1999., s. 172-174
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 45
  Zlatý erb, s. 3
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 42-43
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 63
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 2
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
 7. 7.

  Název Boskovice (Česko : hrad)
  Prameny Průvodce Českou republikou II., s. 138
  Živý odkaz minulosti
  Hrady a zámky
  Nad hrady a zámky
  Státní hrady a zámky IV.
  Státní hrady a zámky I.
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  neznámý autor; Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku. In: Archaeologie historica 19; 1994, s. 121-151
  O plášťových hradech, s. 376
  Jan Žižka z Trocnova
  Nejstarší historie hradu a městečka Holštejna a panství Holštejnského
  Rožmberský Petr; Časopis turistů (anotovaná bibliografie) 1. část. In: Castellologica bohemica II.; 1991, s. 371
  Castellologica bohemica 3, s. 360, 377
  Krippner; Okolí Boskovic v Mor. Švýcarsku. In: Časopis turistů 15; 1903, s. 171-177
  Prchal F.; Boskovice s okolím. In: Časopis turistů 9; 1897, s. 258-262, 296-299
  XANTYPA 11/24 ; 27. 11. 2018, s. 62-66
 8. 8.

  Název Boskovice (Česko : nový zámek)
  Prameny Průvodce Českou republikou II., s. 5, 138
  Přehled restaurátorských prací za r. 1973, s. 104
  Přehled restaurátorských prací za r. 1981, s. 95
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 88
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 85
  Živý odkaz minulosti
  Hrady a zámky v Čechách a na Moravě
  Hrady a zámky
  Nad hrady a zámky
  Státní hrady a zámky IV.
  Státní hrady a zámky I.
  Hrady a zámky jižní Moravy
  Český šlechtic, František Schwarzenberg
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Letem českým světem I.
  Města, hrady a zámky
  Castellologica bohemica 3, s. 360, 377
  Prchal F.; Boskovice s okolím. In: Časopis turistů 9; 1897, s. 258-262, 296-299
  XANTYPA 11/24 ; 27. 11. 2018, s. 62-66
  Hrady a zámky
  Špilberk
  Cesta po českých hradech a zámcích
 9. 9.

  Název Bouzov (Česko : hrad)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník MF DNES. Čtvrtek 23. března 2006. XVII/70, s. 3
  deník ŠÍP PRAHA. Pátek 5. května 2006. roč. II/105, s. 10
  deník 24 hodin. Pondělí 15. května 2006. 93/2, s. 4
  deník SME. 3. 6. 2005. Príloha Hrady a zámky, s. 22
  Průvodce Českou republikou II., s. 5, 145
  Nad hrady a zámky
  Města, hrady a zámky
  Státní hrady a zámky I.
  Hrad Bouzov
  Kamenná minulost
  Hrady a zámky
  Ochránce kulturních památek
  Hrady a zámky v Čechách a na Moravě
  Severní Morava
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Muzea severomoravského kraje
  Hrady a zámky v Československu
  Kubíček J.; Údolí Třebůvky, krásný, ale zapomínaný kout severní Moravy. In: Časopis turistů 39; 1927, s. 70-75
  Časopis turistů (anotovaná bibliografie), s. 370, 371
  Bouzov
  Časopis turistů (anotovaná bibliografie) 2. část, s. 364, 369, 371
  kolektiv autorů; Různosti. In: Časopis turistů 51; 1939, s. 70-71
  Smyčka K.; Na severní Moravu. In: Časopis turistů 24; 1912, s. 185-191, 270-275, 339-344, 424-429, 521-528
  Teklý V.; Problémy záchrany hradních památek. In: Časopis turistů 57; 1945, s. 10-12
  Hrad Bouzov
  Hrady a zámky severomoravského kraje
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Poklady minulosti
  Státní seznam nemovitých kulturních památek okr. Olomouc
  Cesta po českých hradech a zámcích
  Státní ústav památkové péče: Výroční zpráva 2000, s. 43
 10. 10.

  Název Bruntál (Česko : zámek)
  PramenyÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník SME, 3. 6. 2005, Príloha Hrady a zámky, s. 24
  Průvodce Českou republikou, s. 182
  Průvodce Českou republikou II., s. 5
  Přehled restaurátorských prací za r. 1972, s. 94
  Přehled restaurátorských prací za r. 1976, s. 92
  Přehled restaurátorských prací za r. 1981, s. 106
  Přehled restaurátorských prací za r. 1982, s. 99
  Přehled restaurátorských prací za r. 1984, s. 6
  Státní hrady a zámky I.
  Hrady a zámky
  Ochránce kulturních památek
  Morava, umělecké památky
  Severní Morava
  Hrady a zámky
  Hrady a zámky
  Státní hrady a zámky IV.
  Zámek Bruntál
  Muzea severomoravského kraje
  Zámky severomoravského kraje
  Hrady a zámky severomoravského kraje
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice
  Cesta po českých hradech a zámcích