Nalezeno záznamů: 8  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_auth l000022 250q^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

 1. Jinaknebojsa
  PopisÚtočištná, volně stojící nebo do hradby vložená věž zejména raně gotického hradu 13. st. a poč. 14. st. válcová, někdy opatřená hranou - břitem, proti účinku balvanů z metacích strojů oblehatelů (odtud název klínová), vzácně mnohoboká, přístupná pouze v I. nebo vyšším patře po odstranitelném můstku. Poslední útočiště obyvatel a obránců hradu.
 2. Jinakplaménková gotika
  PopisFrancouzské označení pro období pozdně gotické architektury, odvozené ze zevního členění, z příznačného plaménkového utváření kružeb.
 3. Jinakměkký sloh, sloh krásné Madony
  PopisTvarově zjemnělé období vrcholné gotiky kolem r. 1400, předznamenávající pozdní gotiku. V plastice (sochařství) a přeneseně i malířství vyznačující se krásné madony lyrickým výrazem jemné tváře a oděvem naskládaným do přebohatých záhybů.
 4. Jinaknáběžní, náběžníkový štítek
  PopisKamenný článek raně gotické architektury, kryjící výběh žebra v místě, kde dosedá na hlavici nebo na konzolu.
 5. Jinakpseudogotika, novogotika
  PopisGotizující směr romantické architektury, jedna z historizujících tendencí 19. st., která se inspirovala gotickými středověkými tvary i skladbou v novém prostorovém cítění.
 6. PopisOznačení pro pozdní gotiku v Anglii (14.-16. st.), pro niž je příznačné dekorativní členění stěn vertikálními motivy a použití tzv. vějířové nefunkční klenby.
 7. PopisGotická (renesanční) socha rytíře s taseným mečem, praporem nebo korouhví, vztyčovaná na tržištích, při mostech apod., ztělesňující městská práva.
 8. PopisAnglická pozdní gotika. Její prvky byly u nás přejímány v romantismu kolem pol. 19. st., zejména tudorovský oblouk.