Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_auth l000009 250q^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

  1. PopisSloh hornoitalských, lombardských a švýcarských stavitelů, činných u nás v 16. st., přizpůsobený potřebám a zvyklostem nového prostředí. Na jejich dost osobité slohové pojetí navazovali někteří čeští architekti v období historismu v 19. st. a usilovali o specifickou českou verzi neorenesance.
  2. PopisStavební sloh renesance v Portugalsku kolem a po r. 1500, nazývaný podle krále Emanuela I., který podporoval jeho rozvoj, spojuje pozdně gotické prvky s maurskými a italskou renesancí.
  3. Jinakpseudorenesance, novorenesance
    PopisHistorizující tendence projevující se ve 3. třetině 19. st., navazující zejména v architektuře, ale také v uměleckých řemeslech i v malbě a plastice na italskou renesanční tvorbu 15. a 16. st., u nás také na zaalpskou renesanci 16. st.
  4. PopisOznačení pro antikizující kulturní a umělecká hnutí 11.-13. st. v Itálii a jižní Francii, jež bývají vykládaná jako předzvěsti renesance 15. a 16. st. Platí to zejména o florentské nebo toskánské renesanci, charakterizované na poli architektury (11. a 12. st.) návratem k antickým a hlavně starokřesťanským vzorům v dispozici baziliky, v utváření článků a způsobů členění (např. kostel San Miniato al Monte a baptisterium ve Florencii). Tyto stavby skutečně inspirovaly první generaci renesančních umělců.
  5. PopisSloh či móda let 1875-1895 napodobující renesanční formy v architektuře, v nábytku i uměleckých řemeslech.
  6. PopisProjev slohového historismu doložený od 14. do 16. st., napodobení jednotlivých prvků románského stavitelství: sloupy, oblouky, obloučkové vlysy apod. jsou začleňovány do stavebního díla gotického, pozdně gotického a výjimečně i renesančního. Románská renesance pravděpodobně vznikla při hledání nového výrazu v gotice 14. st. a pozdní gotice 15. st.; je příznačná pro stavitelství a užité umění (zcela výjimečná v sochařství). V Zaalpí včetně Čech se uplatnila zvláště na přelomu 15. a 16. st. Jiným jevem je zobrazování celých románských staveb v malbě gotické až renesanční v Itálii i na severu: vesměs tvoří pozadí figurálních výjevů, které se odehrávají v dávné minulosti.
  7. PopisStavba nebo prostor kruhového či oválného půdorysu, např. nárožní válcová věžice, sypaný nárožní bastion renesančního opevňovacího systému apod.