Památky, státnici, rody, klíčová slova

Nalezeno záznamů: 416  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_auth 0018579 250q^"
 1. PopisTyp řeckého chrámu s řadou sloupů a otevřenou sloupovou halou na obou užších stranách. Vznikl zdvojením typu prostylos.
 2. Jinakantické stavební slohy
  PopisStavební systémy původně řeckých a později i římských chrámů, převzaté pak i civilní architekturou. S výjimkou gotiky z nich čerpaly více či méně všechny slohy, které se v našich zemích vystřídaly, přičemž se např. místo kanelovaného užilo často hladkého dříku nebo se do kanelur vkládaly píšťal, popřípadě dolní třetina dříku se pokrývala ornamentikou: přímo programově z antiky vycházel empír, hlavně z řeckého stavebního systému svislé podpory a vodorovného břemene. Nejstarší je hmotný jednoduchý řád dórský, mladší iónský se vyznačuje větší vznosností, štíhlostí sloupů a ještě subtilnější a dekorativnější je řád korintský. V římské architektuře se pak spojením (skladbou-kompozicí) volut iónské hlavice a akantů korintské vytváří kompozitní hlavice a z etruského stavitelství (Etruskové - obyvatelé Itálie před Římany) s vlivy řeckými vzniká jednoduchý sloh toskánský nebo také římskodórský, přejímaný hojně naší renesancí a empírem. Na fasádách i v interiérech se všechny řády užívají i s pilastry (místo volných sloupů) a některé hlavice, zejména iónské a toskánské, dávají tvar konzolám (např. v renesančním interiéru a arkádách).
 3. Jinakegejský dům
  PopisStavební obytný celek klasického starověku. Bytová jednotka předřecké doby měla jednoduchý, zprvu okrouhlý, později pravoúhlý půdorys a lehké zdi na kamenné podezdívce. Jádrem egejského domu byl nevelký podélný prostor s ohništěm a hlubokou předsíní (megaron).
 4. Jinaktemplum in antis, in antis
  PopisNejjednodušší základní typ řeckého chrámu, kde boční zdi celly předstupují a vytvářejí v průčelí předsíň se sloupy, zpravidla dvěma.
 5. PopisPůdorysné rozložení (např. centrální či podélná dispozice), ale také výškové uspořádání stavby, určované její žádanou funkcí i estetickými zřeteli, v historickém vývoji dobovými slohovými představami. Její grafické zachycení ve všech vztazích shrnují plány, dnes projektová dokumentace stavby.
 6. PopisPodíl sochařství v architektonickém celku, sochařsky utvářené stavební články, plastické doplňky stavby. Architektonická plastika má dekorativní, symbolickou i výrazovou funkci, podle námětu bývá figurální, rostlinná (vegetabilní), zvířecí (zoomorfní) nebo také nezobrazující (abstraktní).
 7. Jinakumělecká řemesla
  PopisOznačení pro řemesla přímo související se stavbou, nebo navazující na vlastní stavební dílo, zejména kamenictví, tesařství, štukaterství, stavební malířství apod.
 8. PopisSouhrnný název pro materiály používané při uměleckém a technickém řešení stavby.
 9. Jinakmorfologie
  PopisNauka o stavebních tvarech, zvláště o architektonických článcích jednotlivých slohových období.
 10. PopisDruhy staveb rozlišené podle funkce, ale i podle jiných dělítek, např. podle architektonické dispozice.

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.