Nalezeno záznamů: 53  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_auth 0017894 250q^"

Památky, státnici, rody, klíčová slova

 1. Jinakattika
  PopisZeď nad hlavní římsou stavby, kryjící pohled na střechu. Končí rovně, zubatým cimbuřím, malými štítky apod. Někdy ji tvoří balustráda s vázami, sochami aj. Užívají ji zejména renesance, barok, klasicismus, empír a historizující slohy.
 2. PopisArchitektonické části, které jsou vzpírány částmi podporovacími, nosnými, totiž kladím, oblouky, klenbami, stropy.
 3. PopisV renesanční architektuře ozdobný zakončovací motiv tvaru ponejvíce čtyřboké vázy s příklopem, osazovaný nad pilastry nebo pilířky členící volutové štíty nebo atiky.
 4. PopisNízká deska různých pravidelných geometrických tvarů i materiálů určená již od antiky k dláždění podlahy nebo k obkladům.
 5. PopisKonkávní čtvrtválcové prohnutí, kde je zaoblení výrazněji odstupněno oproti fabionu.
 6. PopisV gotické architektuře vertikální zakončovací článek (na opěrných pilířích, při patě štítů, vimperků, nad baldachýny, v řezbách na chrámových lavicích a oltářích - archách) tvaru štíhlého obelisku, jehož hrahy jsou posázeny kraby a vrchol tvoří kytka.
 7. PopisOzdobně provedené zařízení na přepad dešťové vody tak, aby ze střech (v době, kdy nebyly okapní roury) netekla přímo na fasádu. V gotické architektuře kromě kromě přesahujících kamenných žlabů (u městských domů i dřevěných dlabaných žlábků) je chrlič kamenný v podobě pitvorné zvířecí či lidské postavy nebo smyšlené nestvůry. V renesanci a baroku bývá z plechu (např. měděného), podepřený kovaným ramínkem a ukončený někdy dračí hlavou. Voda vytéká z úst (tlamy), jako by jí postava chrlila.
 8. Jinakkonsola
  PopisArchitektonický nosný článek, vystupující ze stěny a nesoucí klenební žebro, sochu, římsu (při hustším rytmu vzniká konzolová římsa) nebo balkón. V gotice podle tvaru rozeznáváme konzoly např. kružbové, jehlancové, římsové, antropomorfní - figurální, s lidskými motivy, zoomorfní - se zvířecími motivy, vegetabilní - listové nebo vůbec s rostlinými prvky. Renesanční konzole mívají tvar odvozený z hlavic sloupů či se jedná o tzv. volutovou konzoly, která je stočena do spirály.
 9. PopisŘímsa nesená řadou malých konzol, častá v období renesance a neorenesance.
 10. Jinakžabka, žába
  PopisZdobný prvek v gotické architektuře kamenné, dřevěné (oltáře) nebo kovové (monstrance), umisťovaný na hrany fiál, okraje štítů a vimperků, opěrných oblouků apod. V prvotní podobě tvaru bobule nebo poupěte, později stále bohatěji provedeného, zprohýbaného nebo seschlého plazivého listu.