Nalezeno záznamů: 22  
Váš dotaz: Měsíc a den (mmdd) = ("0724")

Kalendář historický

 1. Dne
  ...Svátek má Kristýna, Kristina, Kristiána, Kristen či Tina.
  ...Valašské "mudrosloví": Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
 2. Dne
  ...Ve všech pražských kostelech se strhly prudké boje mezi kněžími, na jejichž straně stál biskup Jan z Dražic a mnichy žebravých řádů, minoritů a augustiánů, které kněží vyobcovávali z církve za rituálního zhášení svící na oltářích a za vyzvánění zvon. Mniši nedodržovali papežské nařízení o odvodu čtvrtiny příjmů z pohřbů a jiných, zakládali vlastní špitály a hřbitovy a tím kněžím konkurovali.
 3. Dne
  ...V říšském sněmu předložil poslanec H. Kudlich ze Slezska návrh na zrušení poddanství.
 4. Dne
  ...V Ivančicích se narodil malíř, grafik, designér a fotograf Alfons Maria Mucha.
 5. Dne
  ...V Solnici se narodil vydavatel, redaktor, literát a poslanec Antonín Hajn.
 6. Dne
  ...Krčský statek koupil pražský podnikatel Tomáš Welz, který se zasloužil o rozvoj Krče.
 7. Dne
  ...V Plzni zemřel hudební skladatel Hynek Palla, propagátor Sokola.
 8. Dne
  ...V Plzni se narodil pianista, varhaník, korepetitor, inspicient, sbormistr a dirigent Miroslav Kampelsheimer, dlouholetý člen Národního divadla.
 9. Dne
  ...V nemocnici v Morosini u Milana zemřel voják Antonín Lemberka, střelec 33. pluku italských legií.
 10. Dne
  ...Narodil se básník, prozaik a překladatel Josef Hiršal.