Nalezeno záznamů: 107  
Váš dotaz: Abeceda = ("i")

Památky, státnici, rody, klíčová slova

 1. Jinakabsolutní malba, geometrické umění, ideoplastické umění, schematické umění, nefigurativní umění
  PopisUmění nezobrazující, nefigurativní, nepředmětné. Tvorba vyjadřující ideje, představy i city umělcova nitra.
 2. Jinakinsulární umění
  PopisSouhrné označení pro předrománské umění 5. až 10. st. v ostrovní oblasti. Vyvíjelo se ve zvláštních podmínkách z tradic keltských a germánských i z popudů koptských, středomořských a karolínských. Převažující abstraktní a dekorativní styl se projevil v uměleckém řemesle počítajícím s barvou (smalty), v knižní malbě liturgických knih s rozměrnými iniciálami a v sochařství (vysoké kamenné kříže na prostranstvích). Společná ornamentika zahrnovala spirály, stáčený trubkový motiv, pletenec a zvířecí a ptačí prvky, navazující na abstraktní umění období stěhování národů. Skromné církevní stavitelství zachovávalo pravoúhlé půdorysy nevelkých svatyní, sestávajících z kněžiště a jednolodí zpravidla znatelně oddělených zvláštní průchodnou příčkou.
 3. Jinaktemplum in antis, in antis
  PopisNejjednodušší základní typ řeckého chrámu, kde boční zdi celly předstupují a vytvářejí v průčelí předsíň se sloupy, zpravidla dvěma.
 4. Jinakisometrická projekce
  PopisDeskriptivně geometrická metoda perspektivního zobrazování, kde se obraz promítá na rovinu připojenou ke třem průmětnám pravoúhlého průmětu.
 5. Typ památky tvrz
  Stav neexistuje
  Obec Černčice
  Okres Louny
  Kraj Ústecký kraj
  StátČeská republika
 6. PamátkaČeský Krumlov, areál zámku
  Typ památky prostranství
  Stav stojící památka
  Obec Český Krumlov
  Okres Český Krumlov
  Kraj Jihočeský kraj
  StátČeská republika
 7. PamátkaČeský Krumlov, areál zámku
  Typ památky prostranství
  Stav stojící památka
  Obec Český Krumlov
  Okres Český Krumlov
  Kraj Jihočeský kraj
  StátČeská republika
 8. JinakImari
  PopisJaponská provincie na ostrově Kiu-Šiu a odtud i název japonského porcelánu, vyráběného tam od 16. st., zvláště v Aritě. Hizenský porcelán, zvaný jindy také podle vývozního přístavu Imari, byl zdoben kobaltem pod polevou, červení, smalty i zlatem na polevě. Příznačný je květinový dekor volně rozložený po celém povrchu.
 9. PopisSestava písmen I a X (velká řecká písmena Ióta a chí) jako monogram jména Iesus Christos, v starokřesťanském období nejednou zastupovaný ideografickým Kristovým symbolem ryby, doplněném pak kotvou apod.
 10. PopisBezprostřední záminkou byla balkánská krize a sarajevský atentát. Válku zahájilo Rakousko-Uhersko a v letech 1914-1918 bylo do ní postupně vtaženo 25 států a jejich kolonií. Ztráty na lidských životech překročily 10 miliónů a dalších 20 miliónů bylo zraněno. Jednalo se o totální válku, kdy obyvatelstvo i hospodářství bylo v mnoha státech plně mobilizováno a podřízeno válečnému úsilí. Výsledkem byl rozpad Rakousko-Uherska a turecké říše, přeměna Ruska a Německa a vznik nových států s demokratickým uspořádáním.