Nalezeno záznamů: 585  
Váš dotaz: Abeceda = ("a")

Památky, státnici, rody, klíčová slova

 1. Jinakabbas
  PopisOpat
 2. Jinakalfa a omega, α ω
  PopisPrvní a poslední písmeno řecké abecedy, symbol počátku a konce (zejm. na náhrobcích). Převzato z části bible zv. Apokalypsa, ze slov boha: "Jáť jsem alfa i omega, počátek i konec, první i poslední."
  Sestava písmen A a (řecká písmena alfa a ómega), samostatná nebo v kombinaci se symboly a v obrazech.
 3. Jinakanno Domini
  PopisLéta Páně (LP + letopočet) ve významu roku od narození Kristova.
 4. PopisPřízdoba korintského abaku i abaku jiného řádu ve tvaru květu, umísťovaná do středu stran abakové desky.
 5. PopisKrycí deska, spočívající na hlavici nebo konzole, vyjadřující přechod mezi svislým podpůrným článkem a vodorovným kládím.
 6. PopisStolek v blízkosti oltáře, na němž se před mší připravují některé bohoslužebné předměty.
 7. PopisStarověká početní tabulka rozdělená na sloupce s posuvnými počítacími známkami, sloužící jako počítadlo.
 8. PopisStůl s čtyřhrannou deskou, na němž bylo v jídelnách antického Říma vystavováno vzásné nádobí.
 9. PopisNázev okna s šikmým parapetem, popřípadě také záklenkem, umožňujícím osvětlení, ale bránící výhledu.