Vyhledávání

Památky

 • Feudální sídlo

  Obytná stavba či komplex budov, které mohly mít hajitelnou podobu, ale pravděpodobně neměly charakter opevněné tvrze či hrádku.

 • Hrad

  Hrad byl středověké opevněné panské sídlo s vojenskou, obrannou, správní i obytnou funkcí, vystavěné většinou na odlehlém místě ve volné krajině, často s rozsáhlým předhradím. Zahrnoval v sobě zároveň potřeby vyšších feudálů na reprezentační bydlení a také na správu svých panství, nezřídka se stával i dočasným obydlím samotného panovníka.

 • Hradiště

  Hradiště, předchůdce středověkých sídel, bylo pravěké opevněné sídliště typické pro slovanská osídlení s funkcí obrany, útočiště či jako středisko správy.

 • Hrádek

  Název hrádek se používá pro menší sídla podobná tvrzi, která plnila stejnou funkci jako hrady, a navíc ochraňovala i obchodní cesty či zemská pomezí.Hranice odlišení těchto dvou vývojově podobných sídel je někdy velmi neurčitá, neboť literatura oba pojmy libovolně střídá.

 • Letohrádek

  Letohrádek je stavba určená pro občasný pobyt či odpočinek, stavěná většinou v oborách a parcích, podobná architektuře zámeckého typu.

 • Palác

  Palácem, původně obytnou budovou středověkých hradů, nazýváme monumentální, většinou rezidenční typ městského rodového sídla vrchnosti s reprezentačnífunkcí. Z běžné městské zástavby se vymykal svou nákladnou a bohatou umělecko-architektonickou výzdobou. S ohledem na tradiční význam tohoto slova jsou mezi tyto objekty zahrnuty v dřívější literatuře i některé architektonicky výstavné stavby 20. století, ať už soukromého či veřejného charakteru.

 • Tvrz

  Tvrzí rozumíme menší, většinou opevněné sídlo drobné šlechty. Bylo často spojeno s vesnickým či městským osídlením nebo jeho nejbližším okolím. Jádremtvrze bylo obvykle izolované obydlí feudálního pána s vazbou na hospodářské zázemí.

 • Zámek

  Zámek, bezprostřední nástupce starších panských sídel, často vznikal jejich přestavbou. Souvisel s celkovou proměnou struktury a potřeb naší společnosti. Volně stojící reprezentační obytná architektura, situovaná většinou do nejbližšího okolí vesnických či městských osídlení, byla zpravidla obklopena parkem či zahradou.

Odznačit limity