Nápověda pro Vybrané dokumenty

Skupiny záznamů a správa dokumentů uživatele.

Na stránce Vybrané dokumenty si můžete ukládat dokumenty (nebo přesně záznamy dokumentů), které si například plánujete v budoucnu vypůjčit, nebo ze kterých vytvoříte skupinu dokumentů a rozpošlete ho jako doporučené dokumenty apod. K dokumentům můžete vkládat libovolnou poznámku.

Jak přidat dokument do skupiny Vybraných dokumentů?

 1. Přejděte na stránku s výsledky vyhledávání .
 2. V nabídce odkazů pro operaci se záznamem kliknutím na odkaz vyvolejte okno, které umožní záznam přiřadit do skupiny, případně připsat neveřejnou poznámkou a uložit.
  Záznam dokumentu se přidá do zadané skupiny dokumentů.

Jak vytvořit vlastní skupinu dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V horní části stránky klikněte na ikonku , tím vyvoláte okno pro přidání nové skupiny.
 3. Zadejte název nové skupiny.
 4. Tlačítkem Vytvořit novou skupinu skupinu vytvoříte a uložíte. Skupina se zobrazí v levé části stránky.

Jak smazat skupinu dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočním menu klikněte na ikonku a tím zobrazíte stránku pro nastavení skupiny.
 3. V sekci Odstranit tlačítkem Odstranit skupinu skupinu smažete.

Nelze smazat hlavní skupinu.

Jak přejmenovat skupinu dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočním menu klikněte na ikonku a tím zobrazíte stránku pro nastavení skupiny.
 3. V sekci Přejmenovat zadejte nový název skupiny.
 4. Tlačítkem Přejmenovat skupinu přejmenujete a uložíte.

Nelze přejmenovat hlavní skupinu.

Jak přesunout dokument do jiné skupiny dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Vybrané dokumenty.
 2. Vyberete skupinu, ve které je dokument uložen.
 3. V nabídce odkazů pro operaci se záznamem dokumentu klikněte na tlačítko Přesunout.
 4. Zobrazí se nabídka skupin do kterých je možné záznam dokumentu přesunout.
 5. Výběrem skupiny dojde k přesunutí záznamu dokumentu.

Jak zkopírovat dokument do jiné skupiny dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Vybrané dokumenty.
 2. Vyberete skupinu, ve které je dokument uložen.
 3. V nabídce odkazů pro operaci se záznamem dokumentu klikněte na tlačítko Kopírovat.
 4. Zobrazí se nabídka skupin do kterých je možné záznam dokumentu zkopírovat.
 5. Výběrem skupiny dojde ke zkopírování záznamu dokumentu.

Jak smazat dokument ze skupiny Vybraných dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Vybrané dokumenty.
 2. Vyberete skupinu, ve které je dokument uložen.
 3. Kliknutím na tlačítko Odstranit a potvrzením požadavku na smazání dokument smažete.

Jak skupinu Vybraných dokumentů zveřejnit?

 1. Přejděte na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočním menu klikněte na ikonku a tím zobrazíte stránku pro nastavení skupiny.
 3. V sekci Sdílení je tlačítko Zveřejnit, kterým skupinu dokumentů zveřejníte všem, co mají URL na tuto skupinu.

Jak ukončit zveřejnění skupiny Vybraných dokumentů?

 1. Přejděte na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočním menu klikněte na ikonku a tím zobrazíte stránku pro nastavení skupiny.
 3. V sekci Sdílení je tlačítko Zrušit publikování, kterým ukončíte zveřejnění skupiny vybraných dokumentů. Původní URL již není a nebude platná. S novým zveřejněním se vytvoří nová unikátní URL.

Jak nastavit zobrazení skupiny Vybraných dokumentů?

 1. Lze nastavit třídění a zobrazovací formát.
 2. Přejděte na stránku Vybrané dokumenty.
 3. V bočním menu klikněte na ikonku a tím zobrazíte stránku pro nastavení skupiny.
 4. V sekci Zobrazení je možnost nastavení způsobu třídění a zobrazovacího formátu.