Počet záznamů: 1  

Heslo : restaurování

  1. Heslorestaurování
    Jinakrestaurace
    PopisRestaurování vychází z výsledků umělecko historického a restaurátorského (nebo stavebně technického) průzkumu, řídí se metodami restaurátorství (teorií památkové péče) a využívá starých a nových technik.

Zdroj citace

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 216
  • Štulc Josef; Péče o kamenné sochařské a stavební památky; 1998; s. 9-10
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 177
Související heslo
obnova historické struktury
Odkazy na další záznamy
(144) - Památky
(100) - Zámek
(22) - Hrad
(1) - Tvrz
(5) - Palác
(6) - Letohrádek
(6) - Objekt
(4) - Prostranství
(119) - Obec
(9) - Okres
(5) - Místní část
(1) - Heslář
Poznámka
Při restaurátorské práci je konzervace základním požadavkem, po jehož splnění někdy následuje ještě doplnění, rekonstrukce původního stavu.
Restaurování zahrnuje řadu úkonů technických (např. transfer, rentoilování, petrifikaci apod.) i výtvarných (např. retuše).