Počet záznamů: 1  

Zámek : Bystré

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  PopisTvrz byla postavena po roce 1533. V letech 1654 - 55 byla přestavěna na zámeček. V letech 1586 - 90 byl u tvrze postaven renesanční zámek, který byl v roce 1645 vydrancován švédskými vojáky. Postupně spolu oba objekty stavebně splynuly. V 18. a 19. století byl zámek upravován. V roce 1978 vyhořel a celý vnitřek zámku se propadl. Objekt byl poté zrekonstruován do původní podoby.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Bystré, Zámecká 1
Okres
Svitavy
Kraj
Pardubický kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C5
Na mapě
612 m n. m.

Stavební vývoj

 • po r. 1533 - postavena tvrz
 • 1586 - 1590 - postaven renesanční zámek
 • 1654 - 55 - tvrz přestavěna na zámeček
 • r. 1645 - zámek vydrancován Švédy
 • po r. 1710 - již spojené objekty přestavěny barokně
 • 19. st. - zámek upravován, kolem zámky vybudován anglický park
 • r. 1978 - značně poškozen požárem
 • po r. 1978 - zrekonstruován do původní podoby

Majitel

 • r. 1601 - Jan Bezdružický z Kolovrat
 • od r. 1945 - stát (Domov pro osoby s mentálním postižením)

Použitá literatura

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 56
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 64
 • Krejčí Miloš; Zaostřeno na… hrady a zámky Pardubického kraje; 2010; s. 4
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 61-62
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 78
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 155
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 53
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 72
 • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 634
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce

Obrázky

 • Zámek : Bystré

  žádost o pomoc