Počet záznamů: 1  

Hrad : Pecka

 1. Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisGotický hrad se poprvé připomíná roku 1322. V letech 1432 - 33 byl obléhán Sirotky, ale dobyt nebyl. Koncem 15. století byl hrad přestavěn. Patrně po celou 2. polovinu 16. století byl přestavován v renesančním slohu. Počátkem 17. století byl hrad rozšířen o další palácovou stavbu. V roce 1627 byl věnován klášteru ve Valdicích. Od roku 1782 přestal být udržován a chátral, a když roku 1830 hrad vyhořel, začal se měnit ve zříceninu. V 50. a 60. letech 20. století prošel hrad důkladnou rekonstrukcí.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Pecka
Okres
Jičín
Kraj
Královehradecký kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Kulturní památky východních Čech, 1991
Hrady a zámky české republiky, 1996 . A4
Czech republic - Sightseeings, 1994
Na mapě
Edice KČT č. 23. Podkrkonoší

Stavební vývoj

 • r. 1322 - hrad poprvé doložen
 • 1432-1433 - obléhán Sirotky, ale nedobyt
 • konec 15. st. - přestavován
 • 2. pol. 16. st. - objekt přestavován renesančně
 • poč. 17. st. - rozšířen o další palácovou stavbu
 • r. 1627 - darován klášteru ve Valdicích
 • po r. 1782 - objekt neudržován a chátrá
 • r. 1830 - chátrající objekt vyhořel a byl opuštěn
 • 50. - 60. léta 20. st. - prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Majitel

 • od r. 1603 Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof
 • od r. 1624 Valdštejn, Albrecht Václav Eusebius, vévoda
 • od r. 1627 - majetek klášteru ve Valdicích
 • od r. 1924 - senátor Josef Šimonek
 • r. 1997 - Obec Pecka (Obecní úřad Pecka)

Použitá literatura

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 209
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 75
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 165
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 133
 • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 52-53
 • Krob Miroslav; Hrady východních Čech
 • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; s. 63
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 9
Klíčová slova
požár * renesance * gotika * církevní majetek * husitské války * válka * rekonstrukce * restaurování * socha
Související osobnosti
Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof, 1564-1621 Valdštejn, Albrecht Václav Eusebius, 1583-1634
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hradpecka.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • 70. léta 20. st. - muzeum
 • r. 1984 - restaurování soch "Fauna" a "Jarní vzdechy" (J. Antek)
 • Obrázky
 • Hrad : Pecka - pohled na hrad od jihovýchodu - foto z r. 2016 (neznámý autor)

  pohled na hrad od jihovýchodu - foto z r. 2016 (neznámý autor)

 • Hrad : Pecka - pohled na hrad - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Pecka - areál hradu - foto z r. 1974

  areál hradu - foto z r. 1974

 • Hrad : Pecka - areál hradu - foto z r. 1974

  areál hradu - foto z r. 1974

 • Hrad : Pecka - letecký pohled na hrad - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

  letecký pohled na hrad - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Pecka - areál hradu - pohlednice z r. 1953 (soukromá sbírka)

  areál hradu - pohlednice z r. 1953 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Pecka - zimní pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  zimní pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Pecka - pohled na hrad - pohlednice z r. 1938 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1938 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Pecka - pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Pecka - pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka

  pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka

 • Hrad : Pecka - pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka

  pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka

 • Hrad : Pecka - pohled na hrad - pohlednice z r. 1925 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1925 (soukromá sbírka)