Počet záznamů: 1  

Tvrz : Řepice

 1. Typ památky tvrz
  Stav nepatrné zbytky
  Zařazení kulturní památka
  PopisTvrz, která se poprvé uvádí až v roce 1528, byla po roce 1552 renesančně přestavěna. Během třicetileté války byla vypálena. Po roce 1795 bylo místo, kde stály zbytky tvrze, rozparcelováno a zastavěno. Dochovala se jen opevňující zeď se dvěmi hranolovými věžicemi. Tvrz stávala uprostřed obce v místech obytné zástavby, v nichž jsou dochovány zbytky zdí. V blízkosti se dochovala bývalá botanická zahrada s obvodovou zdí a dvěma nárožními baštami.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Řepice, čp. 30, 31, 32, 37, 38, 41, 52
  Okres
  Strakonice
  Kraj
  Jihočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  3 km severovýchodně od Strakonic

  Stavební vývoj

  • r. 1528 - tvrz poprvé doložena
  • po r. 1552 - přestavěna renesančně
  • pol 16. st. - nárožní bašty zdi zahrady
  • třicetiletá válka - vypálena
  • 17. st. - opuštěna, chátrá
  • po r. 1795 - zanikla při parcelizaci pozemků

  Majitel

  • vladykové z Machovic
  • rod Řepických ze Sudoměře
  • 2. pol. 16. st. - Jan Hodějovský z Hodějova

  Použitá literatura

  • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 108-112
  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 133-134
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 170-171
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 346
  • Kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 2 díl; 2000; s. 659-661
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království českého; XI; 1997; s. 239-241
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 25
  • Vochoč Martin Jan; Kalendář historický národa českého; I.; 1940; s. 131
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 3. díl; 1980; s. 281
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 423
  • Janáček J.; České erby; 1988; s. 111
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Další prameny o památce

  Poznámka

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Obrázky

  • Tvrz : Řepice

   bašta z ohrazení bývalé renesanční tvrze - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V., Praha 1986, s. 171 (foto I. Hoyer)'

Počet záznamů: 1  
Záznam „Tvrz : Řepice“ aktualizován: