Počet záznamů: 1  

 1. Název Strakonice (Česko : hrad)

  Prameny

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky

  Použitá literatura

  • Birnbaumová Alžběta; Stavební vývoj města a hradu Strakonic; 1933
  • Birnbaumová Alžběta; Strakonický hrad; 1947
  • Cvrček Jan Zdeněk; Strakonice; Osudy jihočeského města a jeho okolí; 1967
  • Cvrček Jan Zdeněk; Strakonice; Město, lidé, osudy; 1989
  • Durdík Tomáš; Encyklopedie českých hradů; 1999; s. 519-522
  • Durdík Tomáš; Vybrané středověké památky Prácheňska; 1998; s. 32-37
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 127-137
  • Varhaník Jiří; Ještě ke stavební historii strakonického hradu
  • Kolektiv autorů; Průvodce Českou republikou II.; Hrady a zámky; VI. 2004; s. 7
  • Léblová Daniela; Přehled restaurátorských prací za rok 1973; 1974; s. 69
  • neznámý autor; Přehled restaurátorských prací za rok 1979; 1980; s. s. 80-81
  • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; s. 114
  • neznámý autor; Přehled restaurátorských prací za rok 1976; 1977; s. 47
  • kolektiv autorů; Státní ústav památkové péče; Výroční zpráva 2000; 2001; s. 38
Počet záznamů: 1  
Záznam „“ aktualizován: