Počet záznamů: 1  

Jméno : Zikmund Lucemburský

 1. JménoZikmund Lucemburský
  Datum a místo narození14.02.1368
  Datum a místo úmrtí09.12.1437 Znojmo
  Období vlády1419 - 1421 ; 1436 - 1437

  Životopis

  • Třináctý český král, uherský král a císař římský. Významný evropský politik vrcholného středověku, poslední slavný Lucemburk. Syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské. Svým politickým vlivem úspěšně omezoval moc církevní. Usiloval o reformu římské církve a odstranění tzv. trojpapežství.
  • Zemřel na rakovinu ve věku 69 let. Jeho zeť Albrecht jej nechává následně pohřbít ve Velkém Varadíně (dnešní Rumunsko).

  Poznámka

  • První manželka Marie Uherská (*1371, +17. 5. 1395).
  • Druhá manželka Barbora Celská (*1390-1395 ?, +11. 7. 1451).
  • ... Dcera Alžběta Lucemburská (*28. 2. 1409, +19. 12. 1442).
  • od r. 1373 - braniborský markrabě
  • 31. 3. 1387 - korunován uherským králem
  • od r. 1410 - římský král
  • 8. 11. 1414 - korunován na římského krále
  • od r. 1419 - lužický a moravský markrabě
  • r. 1420 - dědičně korunován českým králem
  • od r. 1431 - lombardský král
  • 31. 5. 1433 - římský císař

  Použitá literatura

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 35
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2, 8, 12
  • Kšír Josef; K původu české královny Anny; s. 47
  • Guth Karel; Hrad; s. 4
  • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 36, 37
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 124
  Související osobnosti
  * otec: Karel IV., 14. 5. 1316 - 29. 11. 1378
  Související rody
  Lucemburkové
  Související událost

  roku 1376 - Karel IV. rozdělil země České koruny mezi své syny Václava a Zikmunda.
  8. května 1394 - Václav IV. byl na popud Zikmunda zajat českými pány a držen na Pražském hradě.
  3. listopadu 1414 - Mistr Jan Hus, vybaven glejtem Zikmunda Lucemburského, přišel do Kostnice, hájit své myšlenky před církevním koncilem.
  30. listopadu 1414 - Papež Jan XXIII. svolal na tento den na žádost císaře Zikmunda koncil do Kostnice.
  4. března 1420 - Císař Zikmund dal ve Vratislavi postínat více než 20 starších cechovních měšťanů.
  28. července 1420 - Na Pražském hradě proběhla korunovace Zikmunda Lucemburského na českého krále.
  31. října 1420 - Je doloženo, že posádka ponechaná císařem Zikmundem na Novém Hradě přepadávala v okolí kupce a pocestné.
  27. prosince 1428 - Jan I., strýc opavského vévody Viléma I., padl při srážce slezského vojska s husity nedaleko Kladska a Münsterbersko tak přešlo jako odumřelé léno králi Zikmundovi.
  13. srpna 1429 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 6 000 kop grošů slezské Münsterbersko.
  13. července 1431 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 9 600 kop grošů Kladsko a Frankenštejnsko.
  roku 1436 - Císař Zikmund vydává dekret o ochraně zvěře v královských lesích.
  25. ledna 1436 - Císař Zikmund zastavil Jiřímu ze Šternberka, jeho manželce Anežce Opavské, Lackovi ze Šternberka a Petrovi z Vitovic panství Kojetín a Jaroměřice v částce 5 000 uherských dukátů.
  13. července 1436 - Potvrzen majestát císaře Zikmunda o volbě pražského arcibiskupa.
  20. února 1437 - Císař Zikmund obnovil v Čechách královskou komoru.
  6. září 1437 - Hrad Sion byl dobyt a následně zničen Uhry vedenými císařem Zikmundem, který při tom zajal Jana Roháče z Dubé.
  9. prosince 1437 - Ve Znojmě zemřel po cestě do Uher český král a císař Zikmund.
  11. července 1451 - Na Mělníku zemřela Barbora, manželka Zikmunda Lucemburského.
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Historické osoby
  (10) - Památky
  (1) - Zámek
  (7) - Hrad
  (2) - Tvrz
  (3) - Obec

  Obrázky

  • Jméno : Zikmund Lucemburský

   Zikmund Lucemburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

cccs
Počet záznamů: 1  
Záznam „Jméno : Zikmund Lucemburský“ aktualizován: