Počet záznamů: 1  

Jméno : Václav IV.

 1. JménoVáclav IV.
  Datum a místo narození26.02.1361 Norimberk
  Datum a místo úmrtí16.08.1419 Nový hrad u Kunratic
  Období vlády1378 - 1419

  Životopis

  • Dvanáctý český král a král římský. Prvorozený syn Karla IV. a Anny Svídnické. Ve dvou letech korunován českým králem, v patnácti králem římským.
  • Půldruhého roku po nástupu na trůn vypukla v zemi epidemie moru, což mělo za následek obrovský úbytek obyvatelstva a posléze i obecný úpadek země. Pokraji řádily tlupy zlodějů a loupeživých rytířů. Jako panovník byl Václav IV. nerozhodný a jeho nedůslednost ho připravila o korunu římskoněmeckého krále. Vladařským povinnostem se nevěnoval rád, vedl spory se šlechtou i církví. Roku 1394 byl zajat a internován panskou jednotou, roku 1400 sesazen z římského trůnu, roku 1402 byl opět zajat a vězněn ve Vídni. Po návratu do Čech začal podporovat reformní hnutí v čele s mistrem Janem Husem, které požadovalo nápravu církve a společnosti. Otevřenou podporu mu poskytl v roce 1409 Dekretem kutnohorským, kterým zrovnoprávnil poměry na pražské univerzitě. Roku 1412 zaštítil prodej odpustků a tím se dostal do sporu i s Janem Husem. Proti sílícímu husitství nezasáhl a pasivním postojem dal volný průchod následným náboženským nepokojům.

  Poznámka

  • Manželky Johanna Bavorská (*1356, +1386) a Žofie Bavorská. Ani s jednou neměl dědice.
  • r. 1363 - korunován českým králem
  • Pochován v královské kryptě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

  Použitá literatura

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 34
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 5
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2, 8, 12, 15
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
  • Guth Karel; Hrad; s. 4
  • Razím Stanislav; Krakovec; s. 2, 7
  • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 29
  • Marhevská Eva; Páni z Homberka; s. 16
  • Starý Marek; Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo; s. 33
  Související osobnosti
  * otec: Karel IV., 14. 5. 1316 - 29. 11. 1378
  Související rody
  Lucemburkové
  Související událost

  10. června 1376 - Václav IV. byl zvolen králem Svaté říše římské.
  roku 1383 - Václav IV. stanovil vybírat mýtné na Karlově mostě určené k jeho opravám.
  20. března 1393 - Na podnět krále Václava IV. byl utopen generální vikář pražského arcibiskupa Jan z Pomuka.
  8. května 1394 - Václav IV. byl na popud Zikmunda zajat českými pány a držen na Pražském hradě.
  roku 1396 - Nejstarší česky psaná listina českého panovníka je uložena v třeboňském archivu, vydal ji Václav IV.
  2. května 1407 - Král Václav IV. v rámci odúmrtního řízení daroval své právo k podílu na Homberce "svému kraječi Pavlíkovi z Posutic a spižíři Hynkovi".
  18. ledna 1409 - Král Václav IV. vydal dekret kutnohorský.
  8. července 1411 - Uzavřena smlouva mezi bratry Řehořem a Maříkem Otroli a Václavem IV. na vylámání hradního příkopu ve skále pro Nový Hrad u Kunratic.
  10. října 1412 - Král Václav IV. vydal na Novém Hradě první listinu.
  27. dubna 1413 - Král Václav IV. vydal na Novém Hradě potvrzovací list Janovi ze Smilkova.
  27. dubna 1413 - Král Václav IV. vydal na Novém Hradě potvrzovací list Janovi ze Smilkova.
  15. dubna 1415 - Král Václav IV. jmenoval Boreše z Oseka a na Brozanech, Jana z Lestkova a Bohuslava ze Švamberka správci plzeňského kraje.
  2. srpna 1419 - Král Václav IV. potvrdil na Novém Hradě novoměstské konšely.
  16. srpna 1419 - Na Novém hradě u Kunratic zemřel po záchvatu mozkové mrtvice král Václav IV.
  5. listopadu 1419 - Královna Žofie se uchýlila na Nový Hrad.
  24. října 1986 - Z dvou tumb v královské hrobce v katedrále sv. Víta byly vyzvednuty rakve. První s nápisem "Jan Zhořelecký a ostatky neznámých osob", druhá s nápisem Václav, syn Karla IV. a Anny Falcké".
  Odkazy na další záznamy
  (21) - Památky
  (1) - Zámek
  (13) - Hrad
  (3) - Tvrz
  (1) - Palác
  (3) - Objekt
  (3) - Obec
  (1) - Další prameny o památce
  Obrázky
 2. Jméno : Václav IV. - Václav IV. - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  Václav IV. - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 3. Jméno : Václav IV. - Václav IV. - infopanel, foto z 13. 4. 2014

  Václav IV. - infopanel, foto z 13. 4. 2014


Záznam „Jméno : Václav IV.“ aktualizován: