Počet záznamů: 1  

Jméno : Václav IV.

 1. JménoVáclav IV.
  Datum a místo narození26.02.1361 Norimberk
  Datum a místo úmrtí16.08.1419 Nový hrad u Kunratic
  Období vlády1378 - 1419

  Životopis

  • Dvanáctý český král a král římský. Prvorozený syn Karla IV. a Anny Svídnické. Ve dvou letech korunován českým králem, v patnácti králem římským.
  • Půldruhého roku po nástupu na trůn vypukla v zemi epidemie moru, což mělo za následek obrovský úbytek obyvatelstva a posléze i obecný úpadek země. Pokraji řádily tlupy zlodějů a loupeživých rytířů. Jako panovník byl Václav IV. nerozhodný a jeho nedůslednost ho připravila o korunu římskoněmeckého krále. Vladařským povinnostem se nevěnoval rád, vedl spory se šlechtou i církví. Roku 1394 byl zajat a internován panskou jednotou, roku 1400 sesazen z římského trůnu, roku 1402 byl opět zajat a vězněn ve Vídni. Po návratu do Čech začal podporovat reformní hnutí v čele s mistrem Janem Husem, které požadovalo nápravu církve a společnosti. Otevřenou podporu mu poskytl v roce 1409 Dekretem kutnohorským, kterým zrovnoprávnil poměry na pražské univerzitě. Roku 1412 zaštítil prodej odpustků a tím se dostal do sporu i s Janem Husem. Proti sílícímu husitství nezasáhl a pasivním postojem dal volný průchod následným náboženským nepokojům.

  Poznámka

  • Manželky Johanna Bavorská (*1356, +1386) a Žofie Bavorská. Ani s jednou neměl dědice.
  • r. 1363 - teprve dvouletý Václav byl korunován českým králem
  • Pochován v královské kryptě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

  Použitá literatura

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 34
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 5
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2, 8, 12, 15
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
  • Guth Karel; Hrad; s. 4
  • Razím Stanislav; Krakovec; s. 2, 7
  • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 29
  • Marhevská Eva; Páni z Homberka; s. 16
  • Starý Marek; Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo; s. 33
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 160, 161
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 32g, 60, 105, 109, 111, 112, 124
  • Durdík Tomáš; Hrad Pravda; 1995; s. 16
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. VI., kniha XI.-XII; 1928; s. 7-192
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. V., kniha IX.-X; 1928; s. 97-211
  • kolektiv autorů; Z Chodského hradu; 1987; s. 30
  • Durdík Tomáš; Hrady severních Čech; 1992; s. 6, 18
  • Kalista Zdeněk; Svatovítské triforium; 1946; s. 22, 23; obr. 15, 16
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 28-29, 89, 94
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 1070, 1133
  • Vilímková M.; Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st.; 1985; s. 10, 12
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 80, 91, 92, 111, 124, 134, 143
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  • Zikmund V.; Křivoklátské lesy; 1962; s. 10
  • kolektiv autorů; Dvůr Králové nad Labem; Průvodce městem; s. 1
  • Kolektiv autorů; History revue - Speciál; 1; 2012; s. 98
  • Kolektiv autorů; History revue; 6; 2013; s. 52
  • Veselý Josef; Bradáč, obrázky staropražské a různé; 1924; s. 73
  Související událost

  roku 1376 - Karel IV. rozdělil země České koruny mezi své syny Václava a Zikmunda.
  10. června 1376 - Václav IV. byl zvolen králem Svaté říše římské.
  roku 1383 - Václav IV. stanovil vybírat mýtné na Karlově mostě určené k jeho opravám.
  22. ledna 1383 - Za vlády svého nevlastního bratra Václava IV. byl uzavřen sňatek mezi 16-ti letým anglickým králem Richardem II. a o osm měsíců starší princeznou Annou Českou, dcerou Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské.
  20. března 1393 - Na podnět krále Václava IV. byl utopen generální vikář pražského arcibiskupa Jan z Pomuka.
  8. května 1394 - Václav IV. byl na popud Zikmunda zajat českými pány a držen na Pražském hradě.
  roku 1396 - Nejstarší česky psaná listina českého panovníka je uložena v třeboňském archivu, vydal ji Václav IV.
  20. srpna 1400 - Václav IV. byl říšskými kurfiřty sesazen z římského trůnu a nahrazen Ruprechtem III. Falckým z dynastie Wittelsbachů.
  2. května 1407 - Král Václav IV. v rámci odúmrtního řízení daroval své právo k podílu na Homberce "svému kraječi Pavlíkovi z Posutic a spižíři Hynkovi".
  18. ledna 1409 - Král Václav IV. vydal dekret kutnohorský, který upravil počet hlasů jednotlivých národů na univerzitě. Čechové tři hlasy, ostatní národy (polský, saský, bavorský) dohromady jeden.
  8. července 1411 - Uzavřena smlouva mezi bratry Řehořem a Maříkem Otroli a Václavem IV. na vylámání hradního příkopu ve skále pro Nový Hrad u Kunratic.
  10. října 1412 - Král Václav IV. vydal na Novém Hradě první listinu.
  27. dubna 1413 - Král Václav IV. vydal na Novém Hradě potvrzovací list Janovi ze Smilkova.
  27. dubna 1413 - Král Václav IV. vydal na Novém Hradě potvrzovací list Janovi ze Smilkova.
  15. dubna 1415 - Král Václav IV. jmenoval Boreše z Oseka a na Brozanech, Jana z Lestkova a Bohuslava ze Švamberka správci plzeňského kraje.
  2. srpna 1419 - Král Václav IV. potvrdil na Novém Hradě novoměstské konšely.
  16. srpna 1419 - Na Novém hradě u Kunratic zemřel po záchvatu mozkové mrtvice král Václav IV.
  5. listopadu 1419 - Královna Žofie se uchýlila na Nový Hrad.
  24. října 1986 - Ze dvou tumb v královské hrobce v katedrále sv. Víta byly vyzvednuty rakve. První s nápisem „Jan Zhořelecký a ostatky neznámých osob", druhá s nápisem „Václav, syn Karla IV. a Anny Falcké".

  Obrázky

  • Jméno : Václav IV.

   Václav IV. - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Jméno : Václav IV.

   Václav IV. - infopanel, foto z 13. 4. 2014

Počet záznamů: 1  
Záznam „Jméno : Václav IV.“ aktualizován:

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.