Počet záznamů: 1  

Klíčové slovo : husitské války

 1. Klíčové slovohusitské války
  PopisNejvětší české protifeudální hnutí, jímž v letech 1419-1436 vyvrcholila hluboká krize české společnosti. Předcházelo mu mnohaleté reformní úsilí, jež se obracelo hlavně proti církvi ve stávající podobě. Husova smrt urychlila vývoj válečných událostí, které započaly v červenci 1419 povstáním v Praze. Vnitřní neshody usnadnily poté panské jednotě vítězství u Lipan, kde v květnu vzala zasvé vojenská moc bratrstev. V červenci 1436 byla v Jihlavě vyhlášena kompaktáta, která kompromisně uzavřela smír husitů s církví a Zikmundem Lucemburským.

  Použitá literatura

  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 191
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. VII., kniha XII; 1928; s. 5-180
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. VI., kniha XI.-XII; 1928; s. 193-354
  • Palivec Viktor; Vlastivědný průvodce Berounskem; 1959; s. 17-18, 30
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 29-31, 33, 89, 90
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 111-129
  Související událost

  roku 1419 - Na blíže neurčeném místě u obce Nekmíř se odehrála koncem roku první větší bitva, při které husitské vojsko pod velením Jana Žižky porazilo vojsko krajského landfrýdu pod velením Bohuslava ze Švamberka.
  4. listopadu 1419 - Pražané zaútočili na Malou Stranu a Pražský hrad.
  roku 1420 - Pražané vedeni Janem Žižkou vyrabovali ve znamení kalicha klášter a chrám Nanebevzetí Panny Marie na Karlově.
  21. února 1420 - Husité vedeni Prokopem z Ústí a kněžími Petrem Hromádkou a Janem Bydlínem dobyli Sezimovo Ústí.
  17. března 1420 - Císař Zikmund vyhlásil ve Vratislavi křížovou výpravu proti Čechám.
  3. dubna 1420 - Z podnětu Jana Želivského byla uzavřena vojenská jednota pražských měst.
  8. dubna 1420 - Pražané zahájili vojenské akce proti Zikmundovi a jeho spojencům obležením Vyšehradu.
  17. dubna 1420 - Novopečený spojenec Pražanů Čeněk z Vartenberka obsadil jejich jménem Pražský hrad.
  30. dubna 1420 - Na pomoc Pražanům dorazili do Prahy orebité.
  25. března 1420 - Proběhla bitva u Sudoměře, ve které Jan Žižka porazil vojsko katolických pánů.
  5. května 1420 - Pražané se usnesli, že nikdo z uprchlých kněží a německých patricijů nesmí být přijat zpět do města.
  20. května 1420 - Na pomoc Pražanům dorazili do Prahy táborité.
  22. května 1420 - Pražané vyplenili břevnovský klášter.
  14. července 1420 - Na hoře Vítkov u Prahy se odehrála bitva, při níž husité vedeni Janem Žižkou porazili křižáky.
  5. srpna 1420 - Táborité a Pražané plení a boří zderazskou komendu jeruzalémských rytířů.
  10. srpna 1420 - Husity byl vydrancován a vypálem Zbraslavský klášter s kostelem.
  1. listopadu 1420 - Zikmundovo vojsko bylo poraženo v bitvě pod Vyšehradem.
  13. listopadu 1420 - Táborité dobyli hrad Příběnice na Lužnici.
  30. prosince 1420 - Pražané zahájili obléhání Nového Hradu u Kunratic.
  25. ledna 1421 - Posádka Nového Hradu se vzdala husitům, jejichž vůdcem byl rytíř Fulštejn.
  v únoru 1421 - V Chotěboři byli upáleni zajatí husité.
  1. dubna 1421 - Jan Žižka dobývá město Beroun.
  28. dubna 1421 - Pražané s Janem Žižkou oblehli město Chrudim.
  27. května 1421 - Slezané vypálili město Poličku.
  28. dubna 1421 - Pražané s Janem Žižkou oblehli město Chrudim.
  7. června 1421 - Královská posádka na Pražském hradě kapitulovala.
  7. července 1421 - Husity, vedenými Janem Želivským, byl vyrabován a vypálen premonstrátský klášter v Doksanech.
  6. srpna 1421 - Husitské vojsko vedené Janem Želivským bylo u Mostu poraženo katolíky.
  roku 1422 - Husité vítězí v bitvě u Kutné Hory.
  v lednu 1422 - Husité vítězí nad Zikmundem v bitvě u Německého Brodu.
  8. září 1422 - U Hluboše na Příbramsku se odehrála bitva mezi Hanušem z Kolovrat a příbramskými, kteří v ní byli poraženi.
  roku 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou zvítězili nad Pražany v bitvě u Malešova.
  7. června 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou zvítězili nad Pražany v bitvě u Malešova.
  8. června 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou dobyli Kutnou Horu.
  14. září 1424 - Na Špitálském poli v Libni byl ujednán mír mezi Žižkou a Pražany.
  11. října 1424 - Při obléhání Přibyslavi zemřel Jan Žižka z Trocnova.
  14. února 1425 - Sirotci oblehli město Litomyšl.
  roku 1426 - Husité vítězí v bitvě u Ústí nad Labem.
  16. června 1426 - Na návrší Běhání jižně od Hrbovic porazili husité pod vedením Prokopa Holého křižácké vojsko.
  v listopadu 1426 - Hraniční husitská pevnost se vítězně ubránila křižácké vojenské síle Albrechta Rakouského.
  roku 1427 - Husité vítězí v bitvě u Tachova.
  12. března 1427 - Husité porazili u Světlé (Zwettlu) rakouského vévodu Albrechta.
  19. května 1427 - Táboři se Sirotky vypálili město Goltperg ve Slezsku.
  27. prosince 1428 - Jan I., strýc opavského vévody Viléma I., padl při srážce slezského vojska s husity nedaleko Kladska a Münsterbersko tak přešlo jako odumřelé léno králi Zikmundovi.
  13. srpna 1429 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 6 000 kop grošů slezské Münsterbersko.
  25. ledna 1431 - Táborité vyplenili a vypálili město Plavno.
  13. července 1431 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 9 600 kop grošů Kladsko a Frankenštejnsko.
  14. srpna 1431 - Husitská vojska pod velením Prokopa Holého zvítězila v bitvě u Domažlic.
  roku 1434 - Jan Roháč z Dubé se zúčastnil bitvy u Lipan.
  30. května 1434 - Purkrabí Krchlebec vylákal lstí husitské polní vojsko z jeho pozic za vozovými hradbami; husité prohráli v bitvě u Lipan. - V bitvě padl velitel husitů Prokop Holý.
Počet záznamů: 1  
Záznam „Klíčové slovo : husitské války“ aktualizován:

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.