Počet záznamů: 1  

Klíčové slovo : palác (I.)

  1. Heslopalác (I.)
    PopisPalácem, původně obytnou budovou středověkých hradů, nazýváme monumentální, většinou rezidenční typ městského rodového sídla vrchnosti s reprezentační funkcí. Z běžné městské zástavby se vymykal svou nákladnou a bohatou umělecko-architektonickou výzdobou. S ohledem na tradiční význam tohoto slova jsou mezi tyto objekty zahrnuty v dřívější literatuře i některé architektonicky výstavné stavby 20. století, ať už soukromého či veřejného charakteru.

Použitá literatura

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 151, 159
Související heslo
architektura (II.)
Odkazy na další záznamy
(163) - Památky
(161) - Palác
(1) - Objekt
(1) - Heslář
Poznámka
Jeho nejlepší reprezentační místnosti jsou zpravidla v I. patře, v baroku zvaném italsky piano nobile.