Počet záznamů: 1  

Obec : Uhříněves

 1. ObecUhříněves
  Jiné názvyAuržiniowes
  Okres
  Praha 10
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika

  Historie obce

  • r. 1227 - poprvé uváděna ves
  • 14. st. - postavena fara
  • r. 1639 - ves vypálena Švédy
  • r. 1717 - postavena nová kamenná fara
  • r. 1730 - barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého (Matěj Václav Jäckel)
  • 1740-1743 - postaven kostel Všech svatých (plány Jakub Jiří Halířek)
  • r. 1822 - postaven silniční most
  • pol. 19. st. - postavena pozdně klasicistní synagoga
  • r. 1864 - postaven parní mlýn
  • r. 1868 - postaven cukrovar
  • r. 1869 - socha sv. J. Nepomuckého musela ustoupit stavbě silnici (přesunuta na současné místo na nám. Bratří Jandusů)
  • r. 1872 - zřízen poštovní úřad
  • 1882-1884 - v místech bývalého lihovaru postavena nová škola
  • r. 1886 - povýšena na městys
  • r. 1893 - cukrovar prošel modernizací
  • r. 1913 - městys povýšen na město
  • r. 1913 - postavena současná budova fary
  • r. 1916 - postavena nová budova nádraží
  • 1923-1924 - postaven kostel Českobratrské církve evangelické, známý jako Husova kaple (arch. Josef Blecha)
  • 1923-1925 - postaven tzv. "Pamětní dům" (dnešní Legionářský dům)
  • r. 1925 - zdejší tělocvična prošla adaptací na biograf
  • r. 1935 - Legionářský dům prošel úpravami
  • r. 1936 - postaven hasičský dům
  • r. 1974 - obec připojena k Praze
  • 1978-1984 - Husova modlitebna rekonstruována
  • r. 1983 - socha sv. J. Nepomuckého restaurována
  • 2017-2018 - Legionářský dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí
  • r. 2018 - Husova modlitebna rekonstruována

  Majitel

  • do r. 1232 - klášter sv. Jiří na Pražském hradě
  • 1232 - 1312 - templáři
  • 1312 - 1313 - malostranští johanité
  • 1313 - 1436 Maltézský řád
  • 1436 - 1460 - páni z Kunvaldu
  • 1460 - 1547 - Staré město Pražské
  • 1547 - 1550 Ferdinand I. Habsburský
  • od r. 1550 - Hanuš Rensperger z Rensperku a z Držkovic
  • do r. 1579 - Ferdinand a Jan Renspergerové z Rensperku (synové Hanuše)
  • 1579 - 1621 - rod Smiřických
  • 1579 - 1597 - Jaroslav Smiřický
  • 1597 - 1608 - Zikmund Smiřický
  • do r. 1618 Smiřický ze Smiřic, Albrecht Jan, 1594-1618
  • 1623 - 1918 Lichtenštejnové (rod)
  • od r. 1623 - Karel z Lichtenštejna
  • do r. 1712 - Hanuš Adam, kníže Lichtenštejn
  • 1712 - 1772 - Marie Terezie Anna Felicitas vévodkyně Savojská, hraběnka z Carignana, kněžna z Lichtenštejna

  Použitá literatura

  • kolektiv autorů; Uhříněves - proměny jednoho století; 2018; s. 1-40
  Související událost

  roku 1397 - Mistr Jan Hus se stal správcem farního kostela v Uhříněvsi.
  21. ledna 1623 - Kníže Karel z Lichtenštejna koupil za 600.000 kop míšenských panství Kostelec nad Černými Lesy se statkem Klučov, panství Uhříněves se zámkem a městem Říčany, statkem Kolodějským a též statky zpupné a dědičné Škvoreč a Chřenice.
  6. srpna 1740 - Farář Čípa spolu s hejtmanem Františkem Patilkem položili základní kámen pro stavbu nového uhříněvského kostela.
  3. listopadu 1743 - Byl posvěcen kostel Všech svatých v Uhříněvsi.
  12. července 1760 - Od tohoto dne nechala Marie Terezie, kněžna z Lichtenštejna na svém panství při bouřkách zvonit v kostelích či ve zvoničkách.
  27. června 1764 - Marie Terezie, kněžna z Lichtenštejna vydala nařízení, na jehož základě bylo zhotoveno pět soch sv. Donáta, které byly umístěny na jejích panstvích.
  4. ledna 1766 - Marie Terezie, kněžna z Lichtenštejna zřídila zvláštní fond v celkové výši 22 206 zlatých rýnských, z něhož měla být poskytována pomoc poddaným v případě požáru, živelných pohrom apod.
  roku 1822 - Uzavřen původní hřbitov při kostele Všech svatých v Uhříněvsi.
  roku 1849 - V Uhříněvsi bylo zvoleno první obecní zastupitelstvo.
  11. srpna 1865 - Silné deště zaplavily většinu luk a polí v okolí Uhříněvsi.
  15. března 1868 - Spolková rolnická akciová továrna na cukr v Uhříněvsi slavnostně zahájila stavbu cukrovaru.
  roku 1869 - V Uhříněvsi byla založena Čtenářská beseda.
  roku 1870 - V Uhříněvsi byl založen pěvecký spolek Hlahol.
  14. prosince 1871 - Byla uvedena do provozu železniční stanice v Uhříněvsi.
  roku 1872 - V Uhříněvsi byla na základě zákona o spolcích založena Občanská záložna "Včela".
  roku 1872 - V Uhříněvsi byl založen včelařský spolek, jehož úkolem bylo vzdělávat členstvo ve včelařství a pěstování medonosných rostlin a stromů.
  1. srpna 1873 - V Uhříněvsi byla zřízena četnická stanice o třech mužích.
  1. října 1882 - V Uhříněvsi se konala ustavující valná hromada spolku "Společenstvo živnostenské".
  1. září 1884 - V Uhříněvsi se začalo vyučovat v nově vystavěné škole.
  20. června 1885 - V Uhříněvsi se narodil sociální demokrat František Diviš.
  20. září 1885 - V Uhříněvsi byl založen Sbor dobrovolných hasičů.
  21. listopadu 1886 - Obec Uhříněves byla povýšena na městys.
  24. listopadu 1886 - Uhříněveský starosta František Koliha byl zvolen prvním čestným měšťanem obce Uhříněves.
  roku 1891 - Malíř Ota Bubeníček spoluzakládal v Uhříněvsi Sokol a po dobu šesti let byl jeho náčelníkem.
  6. prosince 1891 - V Uhříněvsi se konala ustavující schůze místní Tělocvičné jednoty "Sokol".
  30. června 1893 - Spolková rolnická akciová továrna na cukr v Uhříněvsi umístila při slavnostním otevření Nadačního domu Betlímek na budovu pamětní desku k této události.
  roku 1894 - V tomto roce byla založena Uhříněvská kronika. Prvním kronikářem se stal tajemník radnice Antonín Chvojka, který v jejím úvodu sepsal i nejstarší dějiny obce a zároveň ji doplnil také perokresbami. Současný kronikář, kurátor Uhříněvského muzea Michal Klich, je v pořadí již 10 kronikářem.
  30. srpna 1896 - V Uhříněvsi byla slavnostně otevřena sokolovna.
  roku 1898 - Politik Dr. František Ladislav Rieger byl zvolen druhým čestným měšťanem městyse Uhříněves.
  25. listopadu 1898 - Byl schválen regulační a zástavní plán Uhříněvsi vypracovaný pražským autorizovaným civilním geometrem Janem Vávrou.
  21. prosince 1898 - Starosta Uhříněvsi Jan Srb podepsal stavební povolení pro stavbu vily (arch. Jenčovský) Ferdinanda Böhma.
  4. března 1899 - Hospodářský rada a centrální ředitel Lichtensteinského panství v Uhříněvsi, rytíř Ferdinand Böhm z Bawenbergů byl zvolen třetím čestným měšťanem městyse Uhříněves.
  roku 1905 - Nejvyšší maršálek Království českého Jiří kníže z Lobkowicz byl zvolen čtvrtým čestným měšťanem městyse Uhříněves.
  3. září 1906 - V Uhříněvsi se konala ustavující valná hromada zdejší pobočky "Zemské jednoty zřízenců drah".
  6. října 1906 - V Uhříněvsi byla založena Řemeslnicko-živnostenská záložna.
  1. listopadu 1907 - V Uhříněvsi se konala ustavující schůze místní organizace České strany agrární.
  v březnu 1908 - V Uhříněvsi byl založen fotbalový tým SK Čechie.
  23. září 1908 - Statkář Antonín Semanský byl zvolen starostou Uhříněvsi.
  23. září 1908 - Bývalý starosta Jan Srb byl zvolen pátým čestným měšťanem městyse Uhříněvsi.
  29. září 1908 - Bývalý starosta Uhříněvsi Jan Srb byl zvolen čestným starostovým náměstkem.
  9. prosince 1908 - Fara v Uhříněvsi byla povýšena na děkanství.
  30. září 1911 - V prostoru bývalého cukrovaru v Uhříněvsi byl uzavřen starý hřbitov.
  1. října 1911 - Na pozemcích na východním okraji Uhříněvsi (při cestě na Říčany), které daroval obci její starosta Semanský, byl otevřen nový hřbitov sv. Václava.
  8. října 1911 - V hostinci Na lišce v Uhříněvsi se konala ustavující schůze Dělnické tělocvičné jednoty.
  27. dubna 1913 - Dekretem vydaným Jeho c. a k. Apoštolským Veličenstvem, císařem Františkem Josefem I. byl povýšen městys Uhříněves na město.
  v dubnu 1913 - Ředitel Lichtensteinského panství Karel Polák byl zvolen šestým čestným měšťanem města Uhříněves.
  23. července 1913 - Vysokorodý Pán, pan Josef Smutný, místodržitelský rada, Rytíř Řádu Františka Josefa a pruského Řádu červeného orla, správce c.k. okresního hejtmanství na Žižkově, a c.k. okresní hejtman tamtéž, byl zvolen sedmým a zároveň posledním čestným měšťanem města Uhříněves.
  29. července 1913 - Městská rada a zastupitelstvo v Uhříněvsi vydalo oznámení o pořádání Národní slavnosti na oslavu povýšení na město v srpnu 1913.
  18. srpna 1915 - V Uhříněvsi se konala slavnostní schůze městského zastupitelstva na oslavu 85. narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.
  3. listopadu 1918 - Uhříněvsí prošel velký průvod občanů, kteří oslavovali osvobození od nadvlády šlechty.
  5. listopadu 1918 - Na nádraží v Uhříněvsi zastavil nakrátko vlak, který přivážel zpět ze Švýcarska Karla Kramáře a ostatní členy "Národní rady".
  5. listopadu 1918 - V Uhříněvsi se konala ustavující schůze místní organizace Československé strany národně-demokratické.
  11. prosince 1918 - Konala se první schůze uhříněveského obecního zastupitelstva v samostatném Československu, na které byla přijata rezignace staré městské rady.
  28. ledna 1919 - Tzv. Správní obecní komise zřízená Zemskou politickou správou v Praze namísto dosavadního obecního zastupitelstva v Uhříněvsi, ještě téhož dne započala svou činnost.
  15. června 1919 - V Uhříněvsi bylo při prvních obecních volbách ve svobodné republice, které se konaly ve zdejší školní budově, zvoleno řádné zastupitelstvo, které nahradilo činnost tzv. Správní obecní komise.
  25. ledna 1920 - V Uhříněvsi se konala ustavující schůze místní organizace Československé strany lidové.
  30. května 1920 - Farář Řepa vykonal v Uhříněvsi na požádání člena Českobratrské církve evangelické J. Štolce z Benic první bohoslužbu pod širým nebem.
  4. června 1920 - V Uhříněvsi se konala ustavující schůze místní organizace Československé obce legionářské.
  1. prosince 1920 - V Uhříněvsi byla slavnostně otevřena veřejná knihovna s čítárnou.
  roku 1921 - Chorvat Radoslav Petrič zřídil v Uhříněvsi vinné sklepy s kapacitou 30 000 hl vína.
  9. ledna 1921 - V Uhříněvsi se konaly první volby výboru kazatelské stanice Českobratrské církve evangelické.
  29. ledna 1921 - V Uhříněvsi se konala ustavující schůze místní organizace Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské.
  4. února 1922 - V Uhříněvsi se konala ustavující schůze místní organizace Československého červeného kříže.
  1. března 1922 - Obec Uhříněves zakoupila od manželů Josefa a Anny Smolíkových hostinec čp. 38 a zavázala se nemovitost upravit pro potřeby kulturní a vzdělávací.
  10. ledna 1923 - Do uhříněveských domácností byl přiveden elektrický proud.
  9. června 1923 - Bohuslav Navrátil, odborný učitel na měšťanské chlapecké škole v Uhříněvsi, byl městským zastupitelstvem zvolen za městského kronikáře.
  28. října 1923 - Učitelský sbor obecných a občanských škol v Uhříněvsi uspořádal spolu s občany města oslavu k pětiletému výročí naší samostatnosti.
  18. listopadu 1923 - V neděli se v Uhříněvsi konaly obecní volby, kterých se zúčastnilo 1626 voličů.
  25. června 1925 - Podle usnesení městské rady se konal na novém tržišti uprostřed Uhříněvsi první z nově obnovených trhů.
  6. července 1925 - V Uhříněvsi proběhly slavnosti Mistra Jana Husa (poprvé slaven jako státní svátek).
  20. září 1925 - Místní biograf v Uhříněvsi zahájil provoz českým filmem Za svobodu národa.
  26. října 1925 - V Uhříněvsi se konalo první představení sokolského biografu, které se uskutečnilo v místní sokolovně.
  28. října 1925 - V Uhříněvsi proběhlo slavnostní otevření Pamětního domu, mezi občany známého jako Legionářský dům.
  19251115 - V neděli se konaly ve školní budově na Masarykově nám. v Uhříněvsi současně volby do poslanecké sněmovny a do senátu.
  3. září 1926 - Neobyčejně silná bouře s krupobitím zasáhla o třetí hodině odpoledne Uhříněves.
  29. ledna 1927 - František Pelikán, odborný učitel na měšťanské škole v Uhříněvsi, byl zdejším zastupitelstvem ustanoven městským kronikářem.
  březen 1927 - Uhříněves byla postižena epidemií záškrtu, při které zemřela 3 děcka.
  13. dubna 1927 - Uhříněveský lihovar byl zrušen.
  6. června 1927 - V pondělí vypukl z neznámých důvodů požár v keramické továrně Prago v Uhříněvsi.
  27. listopadu 1927 - V Uhříněvsi se konaly volby do zdejšího obecního zastupitelstva.
  18. května 1928 - V Uhříněvsi se sešla místní Osvětová komise, aby rozhodla o průběhu oslav desetiletého jubilea trvání Československé republiky a účasti jednotlivých místních spolků a korporací na nich.
  29. května 1928 - V Uhříněvsi byla úplnou porážkou dělnictva ukončena stávka podniku Prago, do níž vstoupilo začátkem května 240 z 290 zaměstnanců.
  3. června 1928 - Samaritské stráži Sboru dobrovolných hasičů Československého červeného kříže v Uhříněvsi byl předán do místní Automobilové stanice převozový vůz.
  29. října 1928 - V Uhříněvsi byla zahájena výstavba objektu továrny na výrobu nábytku a dekoračních předmětů.
  24. února 1929 - V Uhříněvsi se konala oslava 10. výročí založení místní pobočky Československého červeného kříže.
  červen 1929 - Akciová spol. Borochemia s.r.o. pro chemický průmysl zahájila v Uhříněvsi výrobu boraxu, rafinovaného ledku a různých druhů olejů.
  6. března 1930 - Usnesením městského zastupitelstva v Uhříněvsi byla nově projektovaná škola nazvaná "Školou T. G. Masaryka".
  9. května 1930 - V Uhříněvsi se konala valná hromada Městské čtenářské besedy, která rozhodla o předání celé své knihovny s veškerým příslušenstvím, tj. 2500 knihami, skříněmi, inventářem a hotovostí 1 605 korun, místnímu Sokolu.
  14. prosince 1930 - V Uhříněvsi na prostranství před školou byl rozsvícen vánoční strom. - Pod stromem byla umístěna charitativní pokladnička (druhá před záložnou). - Výnos z nich byl podle návrhu protokolovaného v zápisní knize chudinské komise užit ve prospěch nemajetných dětí na zakoupení potřebného šatstva, bot a poživatin.
  1. dubna 1934 - V Uhříněvsi byla slavnostně předána svému účelu novostavba školní budovy.
  28. dubna 1936 - Jeho Eminence kardinál dr. Kašpar, arcibiskup pražský navštívil Uhříněves, aby ve zdejším chrámu provedl biřmování pro obvod zdejší farní obce.
  16. února 1937 - V Uhříněvsi se konala veřejná manifestace uspořádaná pod záštitou městské rady pod heslem "Mobilizace mravních sil národa na obranu státu!".
  30. dubna 1937 - V ranních hodinách vypukl v Uhříněvsi požár místního parního mlýna, do jehož hašení se zapojilo 32 stříkaček motorových (agregátů).
  19. září 1937 - V biografickém sále Uhříněveské sokolovny byla z rozhodnutí městské rady uspořádána smuteční tryzna za Prezidenta - Osvoboditele.
  20. února 1939 - Uhříněveská městská rada přijala usnesení o majetkové rozluce zdejší měšťanské školy čp. 2, podle které budova přešla z rukou města do držení újezdní školní rady.
  1. dubna 1939 - V Uhříněvsi se stal prvním předsedou strany Národního souručenství p. Karel Vencovský.
  1. září 1939 - V sokolovně a v sále restaurace p. Vávry v Uhříněvsi byli ubytováni příslušníci okupačních vojsk.
  12. září 1942 - Do Terezína byl vypraven transport Bg 12. V jeho vagonech bylo 1000 Židů, z nichž bylo 46 z Uhříněvsi.
  18. dubna 1945 - Na nádraží v Uhříněvsi dorazil transport ruských zajatců.
  25. dubna 1945 - Hloubkoví letci bombardovali transport německých uprchlíků v Uhříněvsi.
  4. května 1945 - Kolem 18. hodiny byl doručen na nádraží v Uhříněvsi telegrafický rozkaz odstranit německé nápisy.
  5. května 1945 - Ráno bylo pod vedením pplk. Václava Nováka sestaveno československé vojenské velitelství pro oblast Uhříněvse a okolí.
  6. května 1945 - V Uhříněvsi byla po mobilizaci záložníků sestavena rota a později byl na nádraží sestaven obrněný vlak.
  7. května 1945 - Večer byl na nádraží v Uhříněvsi sestaven obněný vlak se jménem 6-UHŘÍNĚVES-6 odeslán pomoci v bojích ve Vršovicích.
  10. května 1945 - V Uhříněvsi bylo zřízeno velitelství gardové tankové brigády. - Do Prahy přijíždí tzv. košická vláda.
  14. května 1945 - Konala se první schůze Sokola Uhříněves po skončení II. světové války.
  24. května 1945 - V Uhříněvsi byl zvolen Národní výbor, v jehož čele stanul předseda Alois Janoušek.
  v listopadu 1945 - Předseda Národního výboru v Uhříněvsi rezignoval a místo něho se ujal úřadu Antonín Beránek.
  roku 1949 - V uhříněveském pivovaru byla zastavena výroba piva.
  8. října 1955 - Byl proveden první zápis do nově založené Pamětní knihy Uhříněvsi. Jejím vedením byla pověřena Vlasta Čápová, která ji vedla 11 let, po ní ji převzala Jarmila Čípová, která ji vede stále.
  24. února 1969 - Uhříněves obdržela spolu s několika dalšími obcemi okresu Praha-východ statut Městský Národní výbor.
  1. července 1974 - Na základě usnesení XIV. Sjezdu KSČ byla Uhříněves připojena k pražskému obvodu Praha 10.
  27. července 1983 - V Praze - Uhříněvsi byla naměřena nejvyšší teplota v historii naší země (40,2 C).
  11. prosince 1990 - Zdeněk Růžička byl zastupitelstvem zvolen starostou městské části Praha-Uhříněves.
  21. dubna 1994 - Zastupitelstvo městské části Praha Uhříněves schválilo návrh na odnětí čestného občanství bývalému prezidentu Československé republiky Klementu Gottwaldovi.
  duben 2003 - V odpoledních hodinách bylo pro veřejnost slavnostně otevřeno nově ustavené Uhříněveské muzeum.
  26. února 2007 - Prezident Václav Klaus byl jmenován prvním čestným občanem Uhříněvsi a byl mu předán klíč k městské části.
  roku 2012 - Pronajímatel Divadla U22 v Uhříněvsi herec Boleslav Polívka byl jmenován druhým čestným občanem Uhříněvsi.
  23. prosince 2013 - V Uhříněvsi byla založena nestátní nezisková organizace "Podkova bezpečí", která se věnuje zlepšení kvality života klientů s fyzickým či mentálním handicapem.
  24. října 2016 - V Uhříněvsi byla slavnostně otevřena nová přístavba tréninkového centra v areálu SK Čechie Uhříněves.
  14. září 2017 - V areálu STC Uhříněves bylo slavnostně otevřeno nové fotbalové hřiště s umělým povrchem.
  14. prosince 2017 - V Uhříněvsi byla slavnostně otevřena nová prodejna Penny Market.
  25. října 2018 - V parku před Legionářským domem v Uhříněvsi byla vysazena lípa malolistá jako "Strom svobody".
  Odkaz na www
  www.praha22.cz ; www.praha22.cz/volny-cas/kultura/uhrineveska-kronika-1 ; www.divadlou22.cz
  Odkazy na další záznamy
  (2) - Památky
  (1) - Zámek
  (1) - Tvrz
  (1) - Další prameny o památce

  Poznámka

   r. 1655 - založena první farní pamětní kniha psána česky a z menší části latinsky
   r. 1705 - založen pivovar
   r. 1714 - ves postihla morová nákaza
   r. 1737 - založena druhá farní pamětní kniha
   1756-1763 - ves poškodily válečné události
   r. 1763 - vévodkyně Savojská založila farní školu
   r. 1824 - založena třetí farní pamětní kniha (psána farářem P. Tittlem)
   r. 1831 - farní škola rozšířena
   r. 1866 - v obci se několikrát ubytovalo pruské vojsko
   r. 1868 - založena akciová společnost "Spolková rolnická akciová továrna na cukr v Uhříněvsi
   r. 1869 - v obci se uskutečnila první řepná kampaň
   r. 1872 – silné krupobití zničilo úrodu východně obce
   r. 1914 - Uhříněvsi byl schválen městský znak, který se používá dodnes
   do r. 1925 - obec spadala pod okresní politickou správu v Žižkově
   od r. 1925 - obec spadala pod okresní politickou správu v Říčanech
   r. 1925 - na jaře byla zřízena první soukromá radio-telefonní stanice
   r. 1928 – při školním statku Vysoké školy zemědělské byl založen Ústav pro zhospodárnění zemědělské práce
   r. 1969 - cukrovar ukončil výrobu
   r. 1982 - území obory prohlášeno za přírodní památku
   r. 2002 - Uhříněves se stala správním obvodem Praha 22
   r. 2002 - ze sochy sv. J. Nepomuckého byly odcizeny tři 80kg reliéfy

  Obrázky

  • Obec : Uhříněves

   obecní znak

  • Obec : Uhříněves

   barevný erb - foto z 5. 10. 2011

  • Obec : Uhříněves

   pamětní deska Oty Bubeníčka na jeho rodném domě (nám. Bratří Jandusů 32) - foto z 31. 7. 2014

  • Obec : Uhříněves

   průčelí ZŠ bratří Jandusů na stejnojmenném náměstí - foto z 23. 5. 2014

  • Obec : Uhříněves

   turistická vizitka - 31. 3. 2016 (www.turisticky-denik.cz)

  • Obec : Uhříněves

   upomínkové razítko - z 31. 3. 2016

  • Obec : Uhříněves

   kostel Všech svatých, pohled od jihozápadu - foto z 16. 7. 2017

Počet záznamů: 1  
Záznam „Obec : Uhříněves“ aktualizován: