Počet záznamů: 1  

Obec : Šternberk

  1. ObecŠternberk
Okres
Olomouc
Kraj
Olomoucký kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
268 m n. m.

Historie obce

  • r. 1296 - poprvé uváděna ves

Majitel

  • do r. 1477 - Albrecht Kostka z Postupic
  • do r. 1502 - Jan Berka z Dubé
  • do r. 1523 - Václav Berka z Dubé
  • od r. 1523 - Ladislav Berka z Dubé (syn Václava)

Použitá literatura

  • kolektiv autorů; Soubor historických pohlednic města Šternberk; 1995
  • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 127
Související událost

1. listopadu 1526 - Ladislav Berka z Dubé a Lipé, pán na Šternberce, potvrdil vladykovi Arnoštovi Falkenhonovi z Glošku list na dům ve městě Šternberce se vším příslušenstvím, který Arnoštovi daroval Ladislavův zemřelý otec.
10. srpna 1571 - Datace listiny, v níž kníže Karel Minsterberský osvobodil od dávek šternberský dům svého služebníka Petra Lukaveckého z Lukavic.
30. října 1591 - Karel, vévoda minsterberský a hrabě kladský, dal Janovi Horeckému z Horky, místodržícímu moravského nejvyššího písařství, veškeré své právo na oltáři v kapli sv. Anny ve šternberském kostele s výminkou, že pohřby Janovy rodiny žádným způsobem nezasáhnou do starších pohřbů Karlových předků.
27. února 1720 - Založeny "Knihy kostelních účtů", určené k zaznamenávání kostelních peněz kostela P. Marie a kostela sv. Trojice ve Šternberku.
Odkaz na www
www.sternberk.cz ; www.sternberk.eu ; www.expozicecasu.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Památky
(1) - Hrad
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
r. 1371 - biskup Albrecht ze Šternberka založil klášter augustiánů