Počet záznamů: 1  

Dne : 22. července 1765

 1. Dne22. července 1765
  ...Marie Terezie zrušila městům právo hrdelní a ustanovila 24 městských soudů.
  Viz též 26. dubna 1751 - Císařovna Marie Terezie vydala nový zákon o lichvě.
  Viz též 1. června 1752 - Marie Terezie nařídila pěstování morušových stromů.
  Viz též roku 1754 - Marie Terezie nařídila první sčítání obyvatel.
  Viz též 13. srpna 1775 - Marie Terezie vydala robotní patent.
  Viz též v lednu 1777 - Marie Terezie schválila návrch na parcelaci dominikálních dvorů, tzv. raabizaci.
Počet záznamů: 1  
Záznam „Dne : 22. července 1765“ aktualizován: