Počet záznamů: 1  

Dne : 10. února 1789

  1. Dne10. února 1789
    ...Císař Josef II. vydal patenty berní a urbariální, které upravovaly placení povinností poddanských. Znamenaly radikální zásah do poměrů poddanských, protože všechny povinnosti poddaných i robotní měly být reluovány v penězích..

Použitá literatura

  • Janoušek Emanuel; O patrimoniální správě II. část; s. 9, 12
Klíčová slova
reluovat