Počet záznamů: 1  

Heslo : středověké umění

 1. Heslostředověké umění
  PopisKonvenční označení evropského umění mezi stěhováním národů a renesancí (5.-6. až 1. třetina 16. st.). Pojem středověku se objevuje v 15. a 16. st. u humanistů, kteří považovali staletí mezi rozpadem antického světa a svou dobou za epochu úpadku a nazvali ji středním věkem; obdobně usuzovali o umění dané epochy. Počátek středověku bývá spojován s počátky stěhování národů (r. 375) nebo se sesazením posledního západořímského císaře (r. 476), kdežto konec s objevením Ameriky (r. 1492) nebo s počátkem německé reformace (r. 1517). Epocha středověku se překrývá s obdobím raného a vrcholného feudalismu. Negativní názor na středověké umění se pozvolna měnil od 17. do poč. 19. st.
  Do obsahu pojmu středověké umění bývá rovněž řazeno umění byzantské a východních Slovanů.

  Zdroj citace

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 198
  Související heslo
  umění
  Odkazy na další záznamy
  (5) - Heslář

  Poznámka

   Epocha středověku zahrnuje několik období vývoje umění, v jejichž názvech se kloubí tradiční pojetí obecných a politických dějin s hledisky slohové periodizace umění:
   1. umění raného středověku zahrnuje umění předrománské (období předkarolínské, karolínské, otónské).
   2. umění vrcholného středověku (románské a gotické umění).
   3. umění pozdního středověku (umění krásného slohu kolem r. 1400 a umění pozdní gotiky).
Počet záznamů: 1  
Záznam „Heslo : středověké umění“ aktualizován: