Počet záznamů: 1  

Heslo : římsa náběhová

  1. Heslořímsa náběhová
    Jinakřímsa výžlabková
    PopisŘímsa, která ustupuje oblým profilem k líci zdiva, s nímž splývá.

Zdroj citace

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 184
Související heslo
architektura (II.) * architektonický článek * římsa