Počet záznamů: 1  

Rod : Lobkovicové (rod)

 1. RodLobkovicové (rod)
  Jiné jménoLobkowiczové

Popis rodu

 • Starý český vladycký rod, jehož stopy můžeme vysledovat do 14. st., se v 15. století rozdělil na hasištejnskou a popelovskou větev. Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic obdržel jako první z rodu knížecí titul. Byl i prvním nositelem Řádu zlatého rouna, který pak získalo ještě šestnáct dalších členů rodu. Lobkovicové byli oporou panovníků a až na výjimky také oporou katolické církve. Zasloužili se beze sporu o upevnění vlády Habsburků v Českém království a ti se jim odměňovali úřady, majetkem, tituly a vyznamenáními. Za stavovského odboje v roce 1547 i za stavovského povstání v roce 1618 stáli v rozporu s většinou českých stavů na opačné straně. V průběhu dalších staletí však byli nejenom vzdělanci, vojáky, diplomaty či duchovními, ale především českými vlastenci, kteří odmítli za 2. světové války kolaborovat a spolupracovali s exilovou vládou. Po válce zůstali někteří v Čechách, jiní emigrovali.

Poznámka

 • r. 1479 - Lobkovicové byli přijati do panského stavu
 • Celkem 16 členů rodu získalo řád Zlatého rouna.
 • Rodové heslo Lobkowiczů zní "Popel jsem a popel budu" a odkazuje k jedné větvi slavného rodu, která jej od 17. st. nepoužívá.

Použitá literatura

 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985
 • Halada Jan; Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti; III.; 1994; s. 234
 • Halada Jan; Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti; I.; 1992; s. 12, 16, 20, 21, 22, 25, 38, 49, 54, 59, 69, 76, 91-93, 94, 108, 114, 115, 119, 136, 142, 153, 158, 160, 162, 165, 167, 171, 180, 184, 187
 • Vild Jaroslav; Hrady, zámky a kulturní památky středních Čech; 1971
 • Vinař Otakar; Lobkovicové (z genealogie rodu); s. 2-21
Odkaz na www
http://www.lobkowicz.cz/Historie-rodu-200.htm
Odkazy na další záznamy
(1) - Historické osoby
(12) - Památky
(9) - Zámek
(3) - Hrad
(3) - Obec
(1) - Místní část
(1) - Filmy

Obrázky

 • Rod : Lobkovicové (rod)

  barevný erb knížat Lobkoviců - převzato: 'Genealogické a heraldické listy 4 (kresba Michal Cyrany)'

 • Rod : Lobkovicové (rod)

  barevný erb - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Praha 1985 (kresba Jiří Louda)'

 • Rod : Lobkovicové (rod)

  barevný erb - převzato: 'Vild Jaroslav; Hrady, zámky a kulturní památky středních Čech; 1971'

 • Rod : Lobkovicové (rod)

  barevný erb - převzato: 'Vild Jaroslav; Hrady, zámky a kulturní památky středních Čech; 1971'

 • Rod : Lobkovicové (rod)

  původní erb Lobkoviců - převzato: 'Genealogické a heraldické listy 4 (kresba Michal Cyrany)'

 • Rod : Lobkovicové (rod)

  erb Lobkoviců v 16. st. - převzato: 'Genealogické a heraldické listy 4 (kresba Michal Cyrany)'