Počet záznamů: 1  

Heslo : památková rezervace

  1. Heslopamátková rezervace
    PopisÚzemí, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů.

Zdroj citace

  • Kaigl Jan; Památkový zákon; 2004; s. 13
  • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 15-16, 56-59
  • Krušinová Lenka; Archeologická památková péče v České republice; 1995; s. 15-16
  • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 26
Související událost

21. července 1971 - Nařízením vlády ČSR na základě § 4 Zákona o kulturních památkách bylo historické centrum Prahy prohlášeno za památkovou rezervaci.
25. června 1974 - Rada NVP schválila dokument zpracovaný Pražským střediskem památkové péče, který vytyčuje hlavní směry rozvoje památkové péče na území celého hlavního města Prahy a naznačuje, jak řešit problémy v památkové rezervaci i mimo ni.
Odkazy na další záznamy
(1) - Památky
(1) - Zámek
(16) - Obec
(1) - Kraj
(1) - Místní část
Poznámka
Památkovou rezervaci prohlašuje vláda a stanovuje podmínky pro zabezpečení její ochrany.
Obrázky
  • Heslo : památková rezervace - památková rezervace v Hl. městě Praze - převzato: 'Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975'

    památková rezervace v Hl. městě Praze - převzato: "Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975"