Počet záznamů: 1  

Dne : roku 1754

 1. Dneroku 1754
  ...Marie Terezie nařídila první sčítání obyvatel.
  Viz též 26. dubna 1751 - Císařovna Marie Terezie vydala nový zákon o lichvě.
  Viz též 1. června 1752 - Marie Terezie nařídila pěstování morušových stromů.
  Viz též 22. července 1765 - Marie Terezie zrušila městům právo hrdelní a ustanovila 24 městských soudů.
  Viz též roku 1770 - Proběhlo druhé sčítání obyvatel spolu s domy a dobytkem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
  Viz též 13. srpna 1775 - Marie Terezie vydala robotní patent.
  Viz též v lednu 1777 - Marie Terezie schválila návrch na parcelaci dominikálních dvorů, tzv. raabizaci.

  Použitá literatura

  • Macků František; Hlásná Třebaň 1000 - 2000; 2000; s. 41
Počet záznamů: 1  
Záznam „Dne : roku 1754“ aktualizován: