Počet záznamů: 1  

Řád : Johanité

 1. ŘádJohanité
  Jiné jménořád sv. Jana Jeruzalémského
  Ordo Joanitarium
  Ordo Sancti Ioannis Hierosolimitani

Popis rodu

 • Původně italské špitální bratrstvo pečující o poutníky v Jeruzalémě, od r. 1048 řád s regulí sv. Benedikta při hospicu sv. Jana tamtéž, po r. 1118 přetvořen v rytířský řád (rytířů, řeholních kněží a laických členů). Představený, od r. 1267 s titulem velmistra, sídlil v Jeruzalémě. Po jeho pádu se centrum přesunulo na Kypr, Rhodos a na Maltu.

Poznámka

 • Řádový oděv: černý plášť s bílým osmicípým křížem (tj. se čtyřmi rozšiřujícími se rameny, na konci vyříznutými v tupém úhlu).
 • Do Čech byli uvedeni v letech 1156-1159 (Praha, Malá Strana, u Panny Marie pod řetězem).

Použitá literatura

 • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 93, 182
Související heslo
duchovní řády * rytířské řády
Odkazy na další záznamy
(3) - Památky
(2) - Zámek
(1) - Tvrz
(7) - Obec
(2) - Řády
(1) - Další prameny o památce