Počet záznamů: 1  

Řád : Johanité

 1. ŘádJohanité
  Jiné jménořád sv. Jana Jeruzalémského
  Ordo Joanitarium
  Ordo Sancti Ioannis Hierosolimitani

  Popis rodu

  • Původně italské špitální bratrstvo pečující o poutníky v Jeruzalémě, od r. 1048 řád s regulí sv. Benedikta při hospicu sv. Jana tamtéž, po r. 1118 přetvořen v rytířský řád (rytířů, řeholních kněží a laických členů). Představený, od r. 1267 s titulem velmistra, sídlil v Jeruzalémě. Po jeho pádu se centrum přesunulo na Kypr, Rhodos a na Maltu.

  Poznámka

  • Řádový oděv: černý plášť s bílým osmicípým křížem (tj. se čtyřmi rozšiřujícími se rameny, na konci vyříznutými v tupém úhlu).
  • Do Čech byli uvedeni v letech 1156-1159 (Praha, Malá Strana, u Panny Marie pod řetězem).

  Použitá literatura

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 93, 182
  Související heslo
  duchovní řády * rytířské řády
  Odkazy na další záznamy
  (3) - Památky
  (2) - Zámek
  (1) - Tvrz
  (7) - Obec
  (2) - Řády
  (1) - Další prameny o památce

Záznam „Řád : Johanité“ aktualizován: