Počet záznamů: 1  

Heslo : fasáda

  1. Heslofasáda
    PopisVnější stěna budovy. Průčelní, hlavní fasáda (průčelí) s hlavním vchodem je zpravidla obrácena do ulice, mluví se dále o fasádách bočních, nádvorních, u zámeckých nebo palácových budov též o zahradní fasádě. Fasáda je prolomena okny a vchody, architektonicky členěna římsami, lizénami, pilastry apod., často předstupují risality, vystupují z ní arkýře nebo balkóny a bývá ukončena štítem nebo atikou, nesoucí někdy plastickou výzdobu.

Zdroj citace

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 63, 171
Související heslo
architektura (II.)
Odkazy na další záznamy
(20) - Památky
(17) - Zámek
(2) - Hrad
(1) - Objekt
(6) - Obec
(2) - Heslář
Poznámka
  • Po pol. 20. st. zobecňuje konstrukce zavěšené fasády, oddělené od nosných prvků budovy a na nich zavěšené (vytvářené z ušlechtilých kovů, např. eloxovaného hliníku a skla).