Počet záznamů: 1  

Heslo : římsa

 1. Heslořímsa
  PopisVodorovný architektonický prvek, jednoduchý nebo členitý pás vystupující z líce zdiva (kamenný, zděný, omítaný nebo jen vytažený v omítce), který má funkci členící, konstruktivní i ochrannou (např. proti dešti, jako zastínění) nebo ukončuje architekturu nebo její část. V kládí tvoří římsa jeho horní část.
  V řecké antické architektuře římsa získala klasickou tektonickou skladbu o třech částech (článek podporující, deska-geison, článek ukončující-sima).

Zdroj citace

 • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 220, 221
 • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 109, 153, 154, 163, 184
Související heslo
architektura (II.) * architektonický článek
Odkazy na další záznamy
(3) - Památky
(3) - Zámek
(1) - Obec
(15) - Heslář
Poznámka
 • Podle tvaru rozeznáváme např. konzolovou římsu (nesenou hustou řadou konzolek), fabionovou (konkávního čtvrtválcového prohnutí) nebo lunetovou (vzniká vložením výsečí do fabionové), typickou pro renesanci a novorenesanci.
 • Podle umístění se rozeznávají římsy: korunní (okapní), nadokenní, podokenní, patrová, soklová.
 • Obrázky
 • Heslo : římsa - fasáda s ukázkou různých říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  fasáda s ukázkou různých říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 • Heslo : římsa - ukázka říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 • Heslo : římsa - nadpražní římsa - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  nadpražní římsa - kresba akad. arch. Antonín Kryl