Počet záznamů: 1  

Heslo : římsa

 1. Heslořímsa
  PopisVodorovný architektonický prvek, jednoduchý nebo členitý pás vystupující z líce zdiva (kamenný, zděný, omítaný nebo jen vytažený v omítce), který má funkci členící, konstruktivní i ochrannou (např. proti dešti, jako zastínění) nebo ukončuje architekturu nebo její část. V kládí tvoří římsa jeho horní část.
  V řecké antické architektuře římsa získala klasickou tektonickou skladbu o třech částech (článek podporující, deska-geison, článek ukončující-sima).

  Zdroj citace

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 220, 221
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 109, 153, 154, 163, 184
  Související heslo
  architektura (II.) * architektonický článek
  Odkazy na další záznamy
  (3) - Památky
  (3) - Zámek
  (1) - Obec
  (15) - Heslář
  Poznámka
 2. Podle tvaru rozeznáváme např. konzolovou římsu (nesenou hustou řadou konzolek), fabionovou (konkávního čtvrtválcového prohnutí) nebo lunetovou (vzniká vložením výsečí do fabionové), typickou pro renesanci a novorenesanci.
 3. Podle umístění se rozeznávají římsy: korunní (okapní), nadokenní, podokenní, patrová, soklová.
 4. Obrázky
 5. Heslo : římsa - fasáda s ukázkou různých říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  fasáda s ukázkou různých říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 6. Heslo : římsa - ukázka říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka říms - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 7. Heslo : římsa - nadpražní římsa - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  nadpražní římsa - kresba akad. arch. Antonín Kryl


Záznam „Heslo : římsa“ aktualizován: