Počet záznamů: 1  

Heslo : oratoř

 1. Heslooratoř
  PopisMístnost nebo prostor v přízemí či patře, zpravidla na boku presbyteria (např. nad sakristií nebo proti ní), od ostatních věřících oddělená a opatřená vlastním vchodem (někdy vystupuje otevřeným nebo zaskleným balkónem nebo plochým arkýřem do chrámového prostoru). Je určena buď pro řeholníky nebo pro panské, šlechtické patrony kostela.

Zdroj citace

 • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 190-191
 • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 148
 • Šafránek Břevnovský Josef; Sušice a okolí; 1993; s. 38
Související heslo
kostel
Odkazy na další záznamy
(1) - Památky
(1) - Hrad

Poznámka

 • Stojí-li v blízkosti kostela zámek, vede z něho na oratoř chodba nesená pilíři a oblouky.

Obrázky

 • Heslo : oratoř

  oratoř - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 • Heslo : oratoř

  oratoř - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 • Heslo : oratoř

  oratoř - kresba akad. arch. Antonín Kryl