Počet záznamů: 1  

Heslo : obelisk

 1. Hesloobelisk
  PopisVysoký štíhlý komolý jehlan, monolitický či zděnný, ukončený v základní podobě nízkým jehlanem. Vysoké monolitické obelisky pokryté nápisy i reliéfy, byly kultovními symboly v Egyptě. Od renesance jsou součástí urbanismu ja prvek, uplatňující se při řešení náměstí nebo dlouhých průhledů ulicemi, obdobně se uplatňují jako doplněk parků.

Zdroj citace

 • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 185
 • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 142
Odkazy na další záznamy
(1) - Památky
(1) - Zámek
(2) - Obec
Poznámka
 • V pozdní renesanci a zejména v raném baroku ho bylo v drobnějším měřítku užíváno jako zakončovacího článku v obrysu štítu, na pilířích oplocení (někdy končil koulí s plamennými paprsky svatozáře) nebo v morových aj. sousoších nahrazoval střední sloup.
 • V klasicismu a empíru stavěn do parků (v romantickém pojetí např. i s hieroglyfy, egyptským - napodobeným -obrázkovým písmem - Konopiště) a oblíben pro památníky (někdy v této funkci zakončen sochou).
 • S novorenesancí upraven pro tvar náhrobního pomníku.
 • Obrázky
 • Heslo : obelisk - obelisk - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  obelisk - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 • Heslo : obelisk - barokní obelisk - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  barokní obelisk - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 • Heslo : obelisk - klasicistní obelisk v Růžové zahradě na Konopišti - foto z 2. 5. 2009

  klasicistní obelisk v Růžové zahradě na Konopišti - foto z 2. 5. 2009