Počet záznamů: 1  

Dne : 13. srpna 1775

 1. Dne13. srpna 1775
  ...Marie Terezie vydala robotní patent.
  Viz též 26. dubna 1751 - Císařovna Marie Terezie vydala nový zákon o lichvě.
  Viz též 1. června 1752 - Marie Terezie nařídila pěstování morušových stromů.
  Viz též roku 1754 - Marie Terezie nařídila první sčítání obyvatel.
  Viz též 22. července 1765 - Marie Terezie zrušila městům právo hrdelní a ustanovila 24 městských soudů.
  Viz též v lednu 1777 - Marie Terezie schválila návrch na parcelaci dominikálních dvorů, tzv. raabizaci.

  Prameny

   digitální verse Kroniky Uhříněvsi I.

  Použitá literatura

  • Macků František; Hlásná Třebaň 1000 - 2000; 2000; s. 44, 49
  • Janoušek Emanuel; O patrimoniální správě II. část; s. 12
Počet záznamů: 1  
Záznam „Dne : 13. srpna 1775“ aktualizován: