Počet záznamů: 1  

Heslo : štít (I.)

 1. Hesloštít (I.)
  Jinakdomovní štít
  PopisŠtít domovní, uzavírající v podélné ose střechy otvor do krovu nebo zakončující fasádu či jiný architektonický útvar (např. bránu do dvora, na hřbitov apod.) je buď zděný, hrázděný nebo dřevěný. Plocha štítu bývá prolomena okny a různě přizdobena.

  Zdroj citace

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 236, 237, 56
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 51, 143, 164, 204, 224
  Související heslo
  střecha
  Odkazy na další záznamy
  (5) - Památky
  (5) - Zámek
  (1) - Obec
  (6) - Heslář

  Poznámka

  • Štíty středověkých stavení byly vysoké, v zásadě trojúhelníkové, s rovnými nebo stupňovitě utvářenými stranami, někdy s dekorativním cimbuřím.
  • Renesanční štíty jsou tvarově bohatší, různě členěné v ploše i v obryse (např. sestava obloučků - obloučkový štít).
  • V období baroka a rokoka mívají štíty dynamický křivkový obrys, často zdobený volutami - volutový štít.
  • Klasicistní štíty bývají segmentové.
  • Empírové štíty (bez oken) mají tvar nízkých trojúhelníků (fronton, tympanon).

  Obrázky

  • Heslo : štít (I.)

   domovní štíty - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : štít (I.)

   domovní štíty - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : štít (I.)

   domovní štít - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Počet záznamů: 1  
Záznam „Heslo : štít (I.)“ aktualizován: