Počet záznamů: 1  

Heslo : pilastr

  1. Heslopilastr
    PopisVertikální stavbní článek, patřící mezi podpůrné prvky. Jeho úloha je však pouze dekorativní. Pilastr je utvářen jako plochý, do zdi zapuštěný pilíř, který - na rozdíl od lizény - má vždy patku, dřík a hlavici. Naznačuje zesílení zdiva, člení zeď, nebo zdůrazňuje portály a okna.

Zdroj citace

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 199
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 159
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 27
  • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 27
Související heslo
antické stavební řády * hlavice * arkády slepé * architektura (II.) * architektonický článek
Odkazy na další záznamy
(3) - Památky
(3) - Zámek
(10) - Heslář
Obrázky
  • Heslo : pilastr - pilastr - kresba akad. arch. Antonín Kryl

    pilastr - kresba akad. arch. Antonín Kryl