Počet záznamů: 1  

Heslo : tympanon

  1. Heslotympanon
    PopisVnitřní plocha plasticky orámovaného nízkého trojúhelného, segmentového nebo stlačeného štítu (nesprávně se tak někdy označuje i celý takový štít), nebo plocha v horní části portálu, ohraničená přímým nadpražním překladem a půlkruhovým, lomeným nebo jiným obloukem. Tympanon bývá buď prázdný nebo jej vyplňuje malba, kamenný nebo štukový reliéf, někdy erb, nápis, letopočet, vkládá se do něj vpadlina, okno aj.

Zdroj citace

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 245
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 28
Související heslo
portál
Odkazy na další záznamy
(2) - Památky
(2) - Hrad
(2) - Heslář
Obrázky
  • Heslo : tympanon - příklady tympanonů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

    příklady tympanonů - kresba akad. arch. Antonín Kryl