Počet záznamů: 1  

Zámek : Stekník

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisTvrz se poprvé uvádí až v roce 1539. Po roce 1681 byly staré budovy dvora a tvrze zbořeny a na jejich místě byl na počátku 18. století postaven barokní zámek, který byl v 2. polovině 18. století rokokově upraven. Zámek s kaplí, zahradou a parkem s barokními terasami.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Stekník
Okres
Louny
Kraj
Ústecký kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B2

Stavební vývoj

 • r. 1539 - tvrz poprvé doložena
 • po r. 1681 - zbořena
 • poč. 18. st. - postaven pozdně barokní zámek
 • 2. pol. 18. st. - upraven rokokově (stavitel Jan Pavel Losche)
 • r. 1976 - oprava fasád

Majitel

 • poč. 18. st. - Jiří Kulhánek (žatecký měšťan)

Použitá literatura

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 55
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 157
 • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 27
Klíčová slova
kaple * barok * zahrada * park * rokoko * plastika * kartuš * restaurování * Národní památkový ústav
Související osobnosti
Losche, Jan Pavel, 1710-1798
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-steknik.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1976 - restaurovány barokní plastiky (sv. Jan Křtitel, sv. Florian, sv. Jan Nepomucký, Immaculata) a kartuše (J. Šimůnek, M. Zentner)
 • Obrázky
 • Zámek : Stekník - zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, (barevné foto V. Hyhlík)'

  zámek - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, (barevné foto V. Hyhlík)"