Počet záznamů: 1  

Hrad : Prácheň

 1. Typ památky hrad
  Stav zřícenina
  Přístup lokalita volně přístupná
  Zařazení kulturní památka
  PopisV 10. století je zde archeologicky doloženo slovanské hradiště. Župní hrad je tu zmiňován v letech 1184 - 1222. Na přelomu 13. a 14. století chátrá. Po roce 1315 byl v místech zpustlého hradu postaven nový hrad, který byl na počátku 16. století ještě opravován, ale již v polovině 16. století je ponechán svému osudu. Později byla do zřícenin vestavěna poustevnická kaple. Hradní zříceniny se rozkládají protáhlém hřbetu zalesněného vrchu Práchně nad raně gotickým kostelíkem. Dochovaly se zbytky obvodové hradby a obranných věží.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobrazit na Mapy.cz

  GPS: 49°18'58.241"N, 13°40'54.626"E

  Prácheň, Horažďovice, lokalita leží mimo obec, Česká republika. Prácheň
  Obec
  Horažďovice, lokalita leží mimo obec
  Okres
  Klatovy
  Kraj
  Plzeňský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Česko - turistický atlas, 2006 . 111F
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
  Na mapě
  1,5 km západojihozápadně od Horažďovic
  GPS
  49°18'58.241"N, 13°40'54.626"E

  Stavební vývoj

  • 10.-11. st. - doložena existence slovanského hradiště
  • 1184-1222 - uváděn župní hrad
  • přelom 13. a 14. st. - chátrá
  • po r. 1315 - postaven gotický hrad
  • poč. 16. st. - opravován
  • pol. 16. st. - ponechán svému osudu

  Majitel

  • do r. 1315 - královský majetek (Jan Lucemburský)
  • 1315 - 1318 ze Strakonic, Bavor III.
  • konec 15. st. Švihovský z Rýzmberka, Půta

  Použitá literatura

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 124
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 156-157
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 97
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 183, 184
  • Drhovský Karel; Švihov; 2002
  Klíčová slova
  kaple * hradiště * královský majetek * gotika * archeologie * GPS
  Související osobnosti
  Jan Lucemburský, 10. 8. 1296 - 26. 8. 1346
  Související rody
  Lucemburkové * Švihovští z Rýzmberka (rod) * Bavorové ze Strakonic
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce

  Poznámka

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Obrázky

  • Hrad : Prácheň

   torzo válcové věže, která oddělovala předhradí od vnitřního hradu - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   torzo válcové věže... - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   torzo válcové věže... - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   torzo válcové věže... - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   vnější strana západní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   vnější strana severní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   vnější strana severní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   vnější strana východní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   torzo čtverhranné bašty v severní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   torzo válcové bašty v severní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   vnitřní strana západní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   vnitřní strana západní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   vnitřní strana západní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   vnitřní strana západní hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   základy budov při hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   zbytky zdiva budov při hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   základy budov při hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   zbytky zdiva budov při hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   zbytky zdiva budov při hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   zbytky zdiva budov při hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   základy budov při hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   zbytky zdiva budov při hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

  • Hrad : Prácheň

   základy budov při hradební zdi - foto ze 17. 10. 2010

Počet záznamů: 1  
Záznam „Hrad : Prácheň“ aktualizován: