Počet záznamů: 1  

Zámek : Ořechov

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup částečně přístupná památka
  PopisJedná se o zajímavou raně barokní architekturu, tvořenou třípodlažní budovou na půdorysu "U" s navazujícími hospodářskými křídly, která je umístěna na terase ve svahu nad údolím potoka a uzavírá rozlehlé, téměř čtvercové nádvoří.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Ořechov, čp. 91
  Okres
  Uherské Hradiště
  Kraj
  Zlínský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Česko - turistický atlas, 2006 . 146F
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . D6
  Na mapě
  13 km východně od Kyjova
  GPS
  49°1'51.083"N, 17°18'9.053"E

  Stavební vývoj

  • 14. st. - předpoklad existence tvrze
  • 2. pol. 15. st. - patrně vypálena
  • r. 1527 - tvrz poprvé uváděna
  • po r. 1571 - přestavěna na renesanční zámek
  • přelom 17. a 18. st. - barokně upravován
  • r. 1708 - zámek poškozen požárem
  • r. 1710 - přistavěna kaple sv. Václava
  • r. 1784 - upraven k obytným účelům
  • r. 1792 - zámek chátrá (byla poničena kaple, postupně se objekt proměnil na sýpku)
  • r. 1890 - objekt poškozen krupobitím (nutnost opravy střechy)
  • 30. léta 20. st. - přestavěn na klášter
  • po r. 1941 - obnovena kaple
  • 2. pol. 19. st. - zbourána parková zeď a park přeměněn na pole
  • do r. 2003 - objekt chátrá
  • po r. 2003 - prochází postupnou rekonstrukcí

  Majitel

  • 1629 (1636) - 1638 - Jan Arnošt Platejs z Platenštejna
  • 1638 - 1639 - Anna z Jizbic
  • 1639 - 1649 - 1639-1649 - velehradský klášter
  • 1649 - 1676 - Marek Lubedich Cappellet
  • 1676 - 1682 - Matyáš František Lubedich z Cappelletu
  • 1682 - 1711 - Rudolf a Karel Maxmiliánovi hrabata z Magni
  • 1711 - 1712 - Marie Alžběta hraběnka z Magni, rozená baronka z Peverelli
  • 1712 - 1717 - Maxmilián Filip z Magni
  • 1717 - 1784 - velehradský kláštěr
  • r. 1784 - Jan Kaschnitz z Veinbergu
  • 1797 - 1818 - Antonín Jakub Riger (dědičný pacht)
  • 1818 - 1837 - František a Terezie Reindlovi
  • po r. 1837 - Jiří Šimon I., svobodný pán Sina
  • 1883 - 1927 - Katolický podporovací spolek diecéze olomoucké na Velehradě
  • 1938 - 1950 - Salesiáni
  • od r. 1950 - stát
  • 1. 8. 1983 - 31. 10. 1988 - Městský ústav národního zdraví v Brně
  • 31.10.1988 - pol. 90. let 20. st. - Zdravotnické zásobování Brno
  • pol. 90. let 20. st. - 2003 - Zdravotnické zásobování Praha
  • od r. 2003 - soukromý majetek

  Použitá literatura

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 64
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  Odkaz na www
  www.zamekorechov.cz

  Poznámka

  • r. 1783 - zámecká kaple přestala být využívána
  • 1837-1883 - zámecký areál sloužil jako hospodářský dvůr
  • po r. 1941 - kaple opět využívána
  • r. 1950 - klášter zrušen
  • od r. 2010 - zámek přístupný veřejnosti

  Obrázky

  • Zámek : Ořechov

   pohled na zámek od jihozápadu - foto z 1. 8. 2013

  • Zámek : Ořechov

   pohled na zámek od západu - foto z 1. 8. 2013

  • Zámek : Ořechov

   zámecká kaple - foto z 1. 8. 2013

  • Zámek : Ořechov

   vstupní brána na nádvoří - foto z 1. 8. 2013