Počet záznamů: 1  

Zámek : Bystré

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  PopisTvrz byla postavena po roce 1533. V letech 1654 - 55 byla přestavěna na zámeček. V letech 1586 - 90 byl u tvrze postaven renesanční zámek, který byl v roce 1645 vydrancován švédskými vojáky. Postupně spolu oba objekty stavebně splynuly. V 18. a 19. století byl zámek upravován. V roce 1978 vyhořel a celý vnitřek zámku se propadl. Objekt byl poté zrekonstruován do původní podoby.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Bystré, Zámecká 1
  Okres
  Svitavy
  Kraj
  Pardubický kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C5
  Na mapě
  612 m n. m.

  Stavební vývoj

  • po r. 1533 - postavena tvrz
  • 1586 - 1590 - postaven renesanční zámek
  • 1654 - 55 - tvrz přestavěna na zámeček
  • r. 1645 - zámek vydrancován Švédy
  • po r. 1710 - již spojené objekty přestavěny barokně
  • 19. st. - zámek upravován, kolem zámky vybudován anglický park
  • r. 1978 - značně poškozen požárem
  • po r. 1978 - zrekonstruován do původní podoby

  Majitel

  • r. 1601 - Jan Bezdružický z Kolovrat
  • od r. 1945 - stát (Domov pro osoby s mentálním postižením)

  Použitá literatura

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 56
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 64
  • Krejčí Miloš; Zaostřeno na… hrady a zámky Pardubického kraje; 2010; s. 4
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 61-62
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 78
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 155
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 53
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 72
  • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 634
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Další prameny o památce

  Obrázky

  • Zámek : Bystré

   žádost o pomoc