Počet záznamů: 1  

Zámek : Žihobce

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisPodle pověsti byla zdejší tvrz vypálena v roce 1421 při obléhání hradu Rábí. Poprvé se však připomíná, ale již jako pustá, až v roce 1462. Poté byla obnovena, ale již v roce 1467 byla opět dobyta a pobořena. Zřejmě v místech bývalé tvrze byla ve 2. polovině 16. století postavena renesanční tvrz, která byla roku 1688 přestavěna na raně barokní zámek. Jedná se o dvoupatrový jednokřídlý objekt s věžovitými nástavbami na koncích stojící v obci za kostelem. K objektu přilehá rozsáhlý park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Žihobce, čp. 9
Okres
Klatovy
Kraj
Plzeňský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
Na mapě
7,5 km východojihovýchodně od Sušice

Stavební vývoj

 • r. 1462 - tvrz poprvé doložena
 • r. 1467 - dobyta a pobořena
 • 2. pol. 16. st. - postavena renesanční tvrz
 • r. 1688 - přestavěna na raně barokní zámek
 • poč. 19. st. - v parku postaven klasicistní skleník a jízdárna

Majitel

 • páni ze Žihobic
 • r. 1688 - Ferdinand Iselin z Lanau
 • 1709 - 1945 Lamberkové (rod)
 • od r. 1709 - kardinál Jan Filip hrabě z Lamberka
 • Antonín z Lamberka (synovec Jana Filipa)
 • Jan Bedřich kníže z Lamberka (nejvyšší lovčí v arcivévodství rakouském; syn Antonína)
 • do r. 1834 - Karel Evžen kníže z Lamberka (synovec Jana Bedřicha)
 • 1834 - 1862 - Gustav Jáchym kníže z Lamberka (nejstarší syn Karla Evžena)
 • od r. 1878 - Rudolf hrabě z Lamberka (uherská větev)
 • František Emerich hrabě z Lamberka (synovec Rudolfa)
 • Jindřich hrabě z Lamberka (mladší bratr Emericha)
 • Viktor z Lamberka (nejmladší bratr Emericha)

Použitá literatura

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 173-174
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 221-222
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 68
 • Klimek Hynek; Neznámé Čechy; Šumava - Podhůří; 2010; s. 148-149
 • Šafránek Břevnovský Josef; Sušice a okolí; 1993; s. 11-14, 36
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1421 - podle pověsti byla tvrz vypálena při dobývání hradu Rábí
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1976 – restaurován kamenný portál a štuková výzdoba východní fasády (J. Klempíř, V. Růžičková)
 • Obrázky
 • Zámek : Žihobce - zámek, raně barokní průčelí z r. 1688 - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V., Praha 1986, s. 222 (foto J. Nechvátal)'

  zámek, raně barokní průčelí z r. 1688 - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V., Praha 1986, s. 222 (foto J. Nechvátal)"