Počet záznamů: 1  

Zámek : Zvoleněves

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisZdejší tvrz se poprvé uvádí až v roce 1401. Patrně v 50. či 60. letech 16. století byla přestavěna v renesančním slohu. Během třicetileté války vyhořela, ale byly na ni provedeny jen nejnutnější opravy. Kolem roku 1718 byla tvrz přestavěna na barokní zámek, který prošel v roce 1787 celkovou opravovu. Počátkem 19. století byl pak zámek od základu přestavěn v klasicistním slohu.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Zvoleněves, čp. 1
  Okres
  Kladno
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika

  Stavební vývoj

  • r. 1401 - tvrz poprvé doložena
  • 50. - 60. léta 16. st. - přestavěna renesančně
  • třicetiletá válka - tvrz vyhořela
  • kolem r. 1718 - přestavěna na barokní zámek
  • r. 1787 - celkově opraven
  • poč. 19. st. - přestavěn klasicistně
  • r. 2003 - objekt chátrá

  Majitel

  • do r. 1618 Milner z Milhausu, Petr
  • do r. 1741 Sasko-Lauenburská, velkovévodkyně Toskánská, Anna Marie Františka
  • od r. 1741 - Marie Anna Karolina z Wittelsbachu, vévodkyně bavorská
  • r. 2003 - soukromý majetek

  Použitá literatura

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 61
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. r. 1978 - objekt prohlášen za kulturní památku
 3. Obrázky
 4. Zámek : Zvoleněves - žádost o pomoc

  žádost o pomoc


Záznam „Zámek : Zvoleněves“ aktualizován: