Počet záznamů: 1  

Zámek : Zvoleněves

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisZdejší tvrz se poprvé uvádí až v roce 1401. Patrně v 50. či 60. letech 16. století byla přestavěna v renesančním slohu. Během třicetileté války vyhořela, ale byly na ni provedeny jen nejnutnější opravy. Kolem roku 1718 byla tvrz přestavěna na barokní zámek, který prošel v roce 1787 celkovou opravovu. Počátkem 19. století byl pak zámek od základu přestavěn v klasicistním slohu.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Zvoleněves, čp. 1
Okres
Kladno
Kraj
Středočeský kraj
Stát
Česká republika

Stavební vývoj

 • r. 1401 - tvrz poprvé doložena
 • 50. - 60. léta 16. st. - přestavěna renesančně
 • třicetiletá válka - tvrz vyhořela
 • kolem r. 1718 - přestavěna na barokní zámek
 • r. 1787 - celkově opraven
 • poč. 19. st. - přestavěn klasicistně
 • r. 2003 - objekt chátrá

Majitel

 • do r. 1618 Milner z Milhausu, Petr
 • do r. 1741 Sasko-Lauenburská, velkovévodkyně Toskánská, Anna Marie Františka
 • od r. 1741 - Marie Anna Karolina z Wittelsbachu, vévodkyně bavorská
 • r. 2003 - soukromý majetek

Použitá literatura

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 61
 • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1978 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Obrázky
 • Zámek : Zvoleněves - žádost o pomoc

  žádost o pomoc