Počet záznamů: 1  

Zámek : Znojmo

 1. Jiné názvyDeblinský zámek
  Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisV 1. polovině 12. století bylo na ostrožně nad řekou Dyjí založeno hradiště, na jehož místě byl později vystavěn raně gotický královský hrad, který v roce 1327 vyhořel. Záhy byl opraven. Ve 2. polovině 15. století jeho význam upadá a hrad chátrá. V roce 1645 byl obsazen a poškozen Švédy. Nejnutnější opravy byly provedeny až v roce 1697. V letech 1710 - 21 byla část hradu upravena na pivovar a jeho hospodářské zázemí, zbytek hradu byl zbořen a na jeho místě byl vystavěn barokní zámek, který byl po roce 1784 přeměněn na nemocnici a později sklady. Počátkem 20. století bylo v objektu umístěno muzeum. V areálu románská rotunda P. Marie a sv. Kateřiny s unikátními nástěnnými malbami.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Znojmo, Hradní 1
Okres
Znojmo
Kraj
Jihomoravský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
Hrady a zámky české republiky, 1996 . D5
Na mapě
Edice KČT č. 81. Podyjí, Vranovská přehrada
GPS
48.8554914N, 16.0425583E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • 1. pol. 12. st. - založeno hradiště (11. st.)
 • r. 1327 - hrad vyhořel, záhy opraven
 • 2. pol. 15. st. - hrad chátrá
 • r. 1645 - obsazen a poškozen Švédy
 • r. 1697 - opravován
 • 1710 - 1721 - část hradu upravena na pivovar, zbytek zbořen a jeho místě vystavěn barokní zámek
 • po r. 1784 - upraven klasicistně na lazaret
 • po r. 1910 - objekt upraven pro muzejní účely

Majitel

 • Přemyslovci
 • po r. 1910 - muzeum
 • r. 2001 - Město Znojmo (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 137
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 338
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 57
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 182
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 266
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 99
 • Kolektiv autorů; Užité umění a tradiční řemesla.; Významní představitelé z Moravy a Slezska; 2007; s. 6
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 22
 • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 25
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 • r. 1973 - restaurovány románské nástěnné malby s výjevy Narození Krista v rotundě sv. Kateřiny (Lorek, Alt, Martam); restaurovány nástěnné malby ve vstupním sále zámku (E. Kyšková)
 • Obrázky
 • Zámek : Znojmo - pohled na lokalitu, kde stával hrad, od jihovýchodu - foto z. 3. 9. 2015

  pohled na lokalitu, kde stával hrad, od jihovýchodu - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - nádvoří tzv. Deblinského zámku - foto z. 3. 9. 2015

  nádvoří tzv. Deblinského zámku - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - pohled na rotundu sv. Kateřiny od severovýchodu - foto z. 3. 9. 2015

  pohled na rotundu sv. Kateřiny od severovýchodu - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - rotunda sv. Kateřiny - foto z léta 2005

  rotunda sv. Kateřiny - foto z léta 2005

 • Zámek : Znojmo - rotunda sv. Kateřiny - foto z léta 2005

  rotunda sv. Kateřiny - foto z léta 2005

 • Zámek : Znojmo - pohled na lokalitu, kde stával hrad, od východu - foto z. 3. 9. 2015

  pohled na lokalitu, kde stával hrad, od východu - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - pohled na zámek od východu - foto z. 3. 9. 2015

  pohled na zámek od východu - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - objekt v areálu zámku - foto z. 3. 9. 2015

  objekt v areálu zámku - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - jižní nároží zámku nad řekou - foto z. 3. 9. 2015

  jižní nároží zámku nad řekou - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - pohled na rotundu sv. Kateřiny přes zámeckou bránu - foto z. 3. 9. 2015

  pohled na rotundu sv. Kateřiny přes zámeckou bránu - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - pohled na rotundu sv. Kateřiny od západu - foto z. 3. 9. 2015

  pohled na rotundu sv. Kateřiny od západu - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - model rotundy sv. Kateřiny v info středisku - foto z. 3. 9. 2015

  model rotundy sv. Kateřiny v info středisku - foto z. 3. 9. 2015

 • Zámek : Znojmo - turistická vizitka - r. 2015 (www.turisticky-denik.cz)

  turistická vizitka - r. 2015 (www.turisticky-denik.cz)